Satan versus Jezus

LATEST NEWS
  • Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn gaan en mijn liggen, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, Met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd, … Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En Gij legt uw hand op mij. Psalm 139 1-5
  • Do you believe that God can Heal you today? Geloof je dat God bij machte is bovennatuurlijke wonderen en tekenen te doen in uw leven? Trust Him today and He will do it again and again and again.
  • Op 16 april 2016 aanvaarde ik Jezus als mijn redder en verlosser. Bodytekst
Agenda