Levend of dood

Leeft Hij echt?

Levend of dood?

Door Arie de Paauw

En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. -- Lucas 24:5-6

Lezen: Lucas 24:1-12

Overal ter wereld begroeten de christenen elkaar vandaag met de aloude paasgroet: ‘ De Heer is waarlijk opgestaan!’ En dat zeggen we tegen elkaar omdat we dat geloven.

En is dat nu zo belangrijk of we dat geloven, of dat Hij, zoals zoveel anderen zeggen, bijvoorbeeld de vrijzinnigen, voortleeft in ons hart?

Ja, zelfs zo belangrijk dat onze redding ervan afhangt, want wie met zijn mond belijdt dat Jezus Christus Heer is en in zijn hart gelooft dat Hij is opgestaan, zal behouden worden, schrijft Paulus in Rom 10 vers 9 en 10. Dus het is van levensbelang. En waarom dan? Omdat je nooit gered kunt worden door een dode Jezus. Want waarom stond Hij op? Omdat de dood geen recht om Hem had, want Hij was zonder zonde. Hij stierf in onze plaats en droeg daarmee de straf, maar toen Hij in het dodenrijk kwam kon dat Hem niet vasthouden, want het loon van de zonde is de dood, zegt Rom.6 en aangezien Hij geen zonde gedaan heeft, moest de dood Hem laten gaan. En toen Hij daar was ontnam Hij satan de sleutels van de dood en van het dodenrijk, zoals we lezen in Op.1:17. Hij onttroonde satan en ontnam hem zijn macht, zodat Hij in Mat.28:18 kon zeggen: Mij is gegeven álle macht in de hemel en op de aarde!

Wel, lieve mensen, als Hij alle macht heeft, hoeveel heeft satan dan nog? precies: nul, niente, nada, of nee, niet helemaal waar, hij heeft de macht nog die wij hem geven, d.m.v. onze zonden, angst, pijn en verdriet. Maar wanneer we die aan Jezus geven ipv aan de tegenstander, dan heeft Hij alle macht om dat te veranderen in het tegenovergestelde. En dat kan alleen een levende Heiland doen!

Dus belijdt jet het met me mee vandaag? Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet Hij heeft de toekomst, en het leven is het levens waard, omdat Hij leeft!

https://youtu.be/2Oz_caE8oQE

04-04-2021