Intimiteit met Jahweh

Laatste nieuws
  • Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. Spreuken 15:1 HSV
  • Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jac.1:21
  • En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Kol.3:17
Agenda