Lekker zonnetje

Lekker zonnetje

Door Arie de Paauw

Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. -- Matteus 5:43-45

Lezen: Mat.5:38-48

Iedereen, die nu op vakantie is, of binnenkort gaat, verlangt ernaar om mooi weer te hebben. En voor de een is dat weer anders dan voor de ander, want wat voor de een lekker is, is voor de ander al te heet 🥵 En de boeren willen weer ander weer dan de vakantieganger, dus het is nooit goed. Maar dat we zon en regen nodig hebben, voor het land en voor de tuin, daar is iedereen het wel over eens, in de mate hoe dat over ons komt kunnen we verschillen.

De tekst van vandaag komt uit de Bergrede, ook wel de grondwet van Gods Koninkrijk genoemd. Hier stelt Jezus eigenlijk eisen, die nog hoger zijn dan de 10 geboden. De tekst hiervoor afgaand gaat over je vijanden. De mensen die jou haten, je misschien wel naar het leven staan. En wij moeten tegengesteld reageren. Haat moeten we beantwoorden met liefde, en vloek met zegen. Dat zeg je zo makkelijk, maar in de praktijk is dat toch wel anders. Toch is het iets wat past in het rijtje van ‘Gij geheel anders’ uit Ef.4:20 (NBG) 

Want wat is het een getuigenis als je dit openlijk in praktijk brengt. Nee, dan ben je geen watje, dan ben je krachtig en sterk, in de Here, dat dan weer wel, omdat Hij je er de kracht voor moet geven en dat ook wil, als we Hem erom vragen. Dat moet ook wel, omdat we dit gewoon in eigen kracht niet kunnen. Maar wanneer we haat beantwoorden met liefde en vloek met zegen, dan keren we de spiraal, breken we de keten, zoals we dat ook doen als we iemand de andere wang toekeren. Want geweld beantwoorden met geweld roept weer tegenreactie op.

En als voorbeeld geeft Jezus het voorbeeld van de zon en de regen, die op zowel goeden als slechten komt, onverdiend, op iedereen. En Israël was in die dagen afhankelijk van landbouw en veeteelt. En bekommerde zich niet over een stikstof probleem. Nee, regen en zon waren de elementen die men nodig had, en die God gaf, vanuit Zijn goedheid. 

Zo mogen wij die goedheid weer doorgeven aan hen, die ons op de huid zitten, collegae, medescholieren, (schoon) familie etc. Onmogelijk? Kijk naar het weer, de zon of de regen, en zie dat God ook ons genadig is, daar vanuit kunnen ook wij, met Zijn hulp, dit volbrengen, tot eer van Zijn naam en misschien komt er nog wel eens iemand, of juist die persoon, vragen hoe en waarom je dat zo doet. Wat een gelegenheid om te getuigen van de Hoop, Die in je is!

26-07-2021