Omruilen

En jij al omgeruild?

Omruilen

Door Arie de Paauw

Hij mag het niet vervangen of omruilen, een goed voor een slecht dier, of een slecht voor een goed dier. En als hij toch een dier voor een ander dier omruilt, dan zal zowel het ene dier als wat daarvoor omgeruild is, heilig zijn. Lev. 27:10

Lezen: Lev.27:1-15

Onze tekst van vandaag komt uit een stukje over het doen van een gelofte aan God en de uitvoering ervan. Toen ik vanmorgen mijn bijbel opensloeg bij dit stukje dacht ik: wat moet ik hiermee? Leviticus is best een lastig boek. Maar gaande weg kwam ik uit bij ons tekstgedeelte en ik wist: dit slaat op Jezus!

Als je een belofte had gedaan om een dier te offeren, dan moest dat dier feitelijk smetteloos zijn. En het gebeurde wel eens dat men het beloofde dier omruilde voor een dier dat dat niet was, dus minder waard. Deze tekst zegt dus dat dat niet mag, ook niet dat je een beter dier geeft ipv een minder dier. Ook dat is verboden. Doe je het toch, dan zijn ze voor God allebei heilige, behoren ze Hem toe.

Zie je wat er aan het kruis gebeurde? Het was voor ons bedoeld, wij hadden daar moeten hangen, maar wij werden geruild voor een ‘beter dier’ het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, de Here Jezus! Hij hing daar in onze plaats, wij, de slechte dieren werden omgeruild.

En beiden zijn we nu heilig, behoren we Hem toe, de Here Jezus nog steeds en wij nu ook door Hem. Hij ziet ons niet meer als zondaars, maar als heiligen. En ook dat hoeven we niet te verdienen, we zijn gekocht en betaald met Zijn bloed en heilig voor God. En vanuit die positie ontvangen we alles wat we nodig hebben en is ons verlangen er om ook heilig te zijn, voor Hem, Die ons zo lief heeft! Dan kan je toch alleen maar Halleluja roepen?!

Zo zie je dat ook deze boodschap uit Leviticus vandaag zeggingskracht heeft voor ons vandaag. De omwisseling aan het kruis is zo belangrijk, het bepaalt niet alleen je eindbestemming, maar ook je leven van vandaag! Gezegende dag, heilige!

14-09-2021