1 tegen 100

Hoeveel kan jij er verslaan? 1 tegen 100 Door Arie de Paauw Dezen behoorden tot de nakomelingen van Gad, hoofden van het leger; een van de kleinsten telde voor honderd en de grootste voor duizend. 1Kron.12:14 Lezen: 1Krin.12: 8-15. Over Davids helden kunnen hele boeken geschreven worden. Er is ooit iemand geweest, die dat heeft gedaan, of er tenminste mee begonnen is, maar na twee boeken geloof ik weer gestopt. David moet vluchten voor Saul, omdat die hem naar het leven staat. Jaloezie heeft hem tot het uiterste gedreven, nadat rebellie al in hem gevonden werd en toverij, manipulatie. Maar rondom David vormt zich een geweldig leger, van allemaal outcasts, maar een voor een geweldige strijders en dappere mannen, geen watjes, maar echte helden. De tekst van vandaag vertelt over 11 mensen die uit de stam Gad kwamen. Gad was de zoon van Jacob, die Lea liet verwekken bij haar slavin Zilpa. De naam Gad betekent: overwonnen. En deze mannen doen die naam eer aan! De minste van hen kon 100 man verslaan, en de meeste wel 1000. Of dat overtrokken is, een hyperbool, of echt zo was, staat er niet. In ieder geval zijn ze voor geen kleintje vervaard, want ze trekken de Jordaan over, zegt vers 15, toen die helemaal buiten zijn oevers was getreden. Met de overstromingen van dit jaar in Duitsland en Limburg op ons netvlies, weten we hoe krachtig rivieren kunnen zijn! Dappere helden, mannen van de strijd, vaardig met schild en speer. Trek het is door naar vandaag. Een strijd voeren, die eigenlijk al beslist is op Golgotha, toegerust met een wapenrusting, die zijn weerga niet kent, gevuld met de Opstandingskracht van de Heilige Geest. … en bij het minste of geringste mauwend, klagend, zich verslagen voelend, huilend in een hoekje. Vergeef me, maar zo zie ik heel veel mensen, christenen, zich uiten. Dan dit leger: 11 mensen, die samen minstens 1100 man kunnen verslaan, maar ze waren geoefend, gedisciplineerd, thuis in de strijd. Ze hadden het aanzien van een leeuw en waren zo snel als een gazelle!Kennen wij onze wapens, weten we welke kracht er in ons woont, beter nog welke Persoon er in ons woont? En handelen we daar dan ook naar? Stel je dan op, met je wapenrusting aan, speer en schild, het schild van geloof en strijd de goede strijd van het geloof. Overwinnend over zonde, ziekte, demonen en dood, omdat Hij, Die in ons is, meer is, dan hij, die in de wereld is. Hoeveel kan jij er verslaan? De minste alleen al 100…..! 1 tegen 100 Door Arie de Paauw Dezen behoorden tot de nakomelingen van Gad, hoofden van het leger; een van de kleinsten telde voor honderd en de grootste voor duizend. 1Kron.12:14 Lezen: 1Krin.12: 8-15. Over Davids helden kunnen hele boeken geschreven worden. Er is ooit iemand geweest, die dat heeft gedaan, of er tenminste mee begonnen is, maar na twee boeken geloof ik weer gestopt. David moet vluchten voor Saul, omdat die hem naar het leven staat. Jaloezie heeft hem tot het uiterste gedreven, nadat rebellie al in hem gevonden werd en toverij, manipulatie. Maar rondom David vormt zich een geweldig leger, van allemaal outcasts, maar een voor een geweldige strijders en dappere mannen, geen watjes, maar echte helden. De tekst van vandaag vertelt over 11 mensen die uit de stam Gad kwamen. Gad was de zoon van Jacob, die Lea liet verwekken bij haar slavin Zilpa. De naam Gad betekent: overwonnen. En deze mannen doen die naam eer aan! De minste van hen kon 100 man verslaan, en de meeste wel 1000. Of dat overtrokken is, een hyperbool, of echt zo was, staat er niet. In ieder geval zijn ze voor geen kleintje vervaard, want ze trekken de Jordaan over, zegt vers 15, toen die helemaal buiten zijn oevers was getreden. Met de overstromingen van dit jaar in Duitsland en Limburg op ons netvlies, weten we hoe krachtig rivieren kunnen zijn! Dappere helden, mannen van de strijd, vaardig met schild en speer. Trek het is door naar vandaag. Een strijd voeren, die eigenlijk al beslist is op Golgotha, toegerust met een wapenrusting, die zijn weerga niet kent, gevuld met de Opstandingskracht van de Heilige Geest. … en bij het minste of geringste mauwend, klagend, zich verslagen voelend, huilend in een hoekje. Vergeef me, maar zo zie ik heel veel mensen, christenen, zich uiten. Dan dit leger: 11 mensen, die samen minstens 1100 man kunnen verslaan, maar ze waren geoefend, gedisciplineerd, thuis in de strijd. Ze hadden het aanzien van een leeuw en waren zo snel als een gazelle!Kennen wij onze wapens, weten we welke kracht er in ons woont, beter nog welke Persoon er in ons woont? En handelen we daar dan ook naar? Stel je dan op, met je wapenrusting aan, speer en schild, het schild van geloof en strijd de goede strijd van het geloof. Overwinnend over zonde, ziekte, demonen en dood, omdat Hij, Die in ons is, meer is, dan hij, die in de wereld is. Hoeveel kan jij er verslaan? De minste alleen al 100…..!

18-09-2021