Dopen

Wat aarzel je nog?

Dopen

Dopen

Door Arie de Paauw

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Hand.8:12

Lezen: Hand. 8:1-17

We beginnen dit hoofdstuk met het feit dat Stéphanus is gestenigd en er als gevolg daarvan meer dorst naar het bloed van de martelaren komt. Ze worden vervolgd en velen vluchten ook. Evenals Filippus, die in Samaria terechtkomt. Die plek die door Joden gemeden werd, maar waar ook Jezus al een stad tot geloof had zien komen. Zijn woorden, dat de oogst groot is, komen uit, want ze kloppen. We gaan dat ook a.s. zaterdag weer zien als we de straat op gaan om te evangeliseren, er gaan mensen tot geloof komen! 

Er breekt gewoon opwekking uit in Samaria! Mensen worden bevrijd en genezen, de kracht van de Heilige Geest is tastbaar aanwezig, waarom? Omdat het Evangelie van het Koninkrijk wordt verkondigd en de Naam van Jezus, die horen bij elkaar. En dus zijn de manifestaties van het Koninkrijk er ook. Of zoals het in Markus staat dat de verkondiging van het evangelie werd bevestigd in wonderen en tekenen. Zou je kunnen stellen dat daar waar die tekenen uitblijven het echte, volle evangelie niet wordt verkondigd?

En dan kan het niet uitblijven of het heeft gevolgen. Mensen nemen de beslissing om Jezus te volgen en doen dat door de eerste daad van discipelschap te de doen: ze laten zich dopen, onderdompelen, want dat, en niets anders, betekent het woordje dat hier wordt gebruikt.

We zien weer de Bijbelse volgorde zoals in Hand. 2:38 door Petrus was aangegeven: bekeert u, laat u dopen en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kan het nog duidelijker?

Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, je Hem hebt aangenomen als je Verlosser (Joh.1:12) en je hem wilt volgen kan deze stap niet uitblijven. Wat je ouders ook als kind hebben gedaan en hoe goed ongetwijfeld hun intenties waren, ze hebben je niet laten onderdompelen. Dus kom in lijn met Gods Woord, aarzel niet langer, sta op en laat je dopen!

27-09-2021