Ongelijk span

Est wel heftig dit, hoe sta jij erin?

Ongelijk span

Ongelijk span

Door Arie de Paauw

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2Kor.6:14

Lezen 2KOr.6:14-7:1

Deze tekst kan een hekel punt zijn in je leven, zeker als je verkering hebt, of al getrouwd bent met iemand die Jezus niet kent. Laat me voorop stellen dat als het laatste het geval is, je niet mag scheiden. Als jij later tot geloof gekomen bent, na je huwelijk, dan is je echtgenoot(e) in jou geheiligd. Heb je vooraf deze keus al gemaakt, ga dan niet preken, jouw houding en liefde voor je partner zal hem tot Jezus leiden. Maar als je nog niet getrouwd bent is het zaak om je relatie te heroverwegen. Mijn oude dominee zie altijd: verkeringstijd is geen bekeringstijd. En ook al kan het in het begin goed lijken te gaan, er komt een tijd dat het zich gaat wreken, ik weet waar ik over spreek.

Een mooi gezegde van mijn moeder zaliger was altijd: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald‘ en ze gebruikte dat in dit kader.

Kijk, jij bent gered, overgegaan van het rijk der duisternis naar het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, ìn het licht dus, èn het licht dus. En duisternis en licht gaan niet samen, want waar licht is verdwijnt de duisternis, maar ook de duisternis kan het licht dimmen, zelfs doven.

Statistisch gezien denk ik dat veel huwelijken waarbij de vrouw gelovig is en de man niet, beter gaan dan andersom. Daar zie je vaak dat de man vaker thuis blijft uit de kerk en afdwaalt. Beter is het om een hoop ellende te voorkomen. Hoe ga je je kinderen opvoeden? Hoe ga je hen voorleven. Gaan ze met jou mee naar de kerk, of met pa mee naar het stadion. Zulke dingen. Mogen ze van je vrouw wel bepaalde programma’s kijken, maar van jou niet? Drama alom!

Ooit, tijdens een Alpha cursus kwam dit onderwerp in mijn groepje ter sprake. Iemand had een relatie met een ongelovige jongen. Ik adviseerde haar het uit te maken, want als God echt wilde dat hij voor haar bestemd was, dan zou hij daarna tot bekering komen en konden ze samen verder. Een ander lid van mijn groepje bevestigde dat dat precies was wat haar was overkomen. Wat een bevestiging!

Doe alles wel in liefde, want het gaat om iemands redding. Maar kies dan vandaag, hoe moeilijk ook en wees ook hierin afgestemd op de Heer en op Zijn wil. Veel zegen!

23-09-2021