Muur van vuur

Hoe hou jij het brandend?

Muur van vuur

Muur van vuur

Door Arie de Paauw

[Zach.2:9] NBV21: Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn –spreekt de HEER en haar met mijn luister vullen.’

Lezen: Zach. 2:7-19. (Andere vertalingen vanaf vers 4)

Een muur van vuur, wij bidden dat iedere dag wel voor onze kinderen en kleinkinderen, naast de koepel van bescherming en een engelenwacht, voor hun bescherming, omdat ze kwetsbaar zijn en dat nodig hebben. We leerden dat ooit nadat we voor het eerst een huis hadden vrij gebeden. Een bijzondere gebeurtenis. Het was vlak bij het Excelsior stadion, in Rotterdam en er was een voetbal wedstrijd. Geen plekje te vinden dus. Tot er een klein gaatje was, waar ik mijn auto in kon proppen. Raampje open voor de frisse lucht en om te horen of ik niets raakte. Vergeten dicht te doen, maar niets gebeurd….

Toen mijn vrouw en ik ‘s avonds in bed lagen baden we dit gebed. Midden in de nacht hoorde mijn vrouw geschreeuw, de demonen brandden zich aan die muur van vuur!

Het is de belofte van God aan Jeruzalem, die een stad zonder muren zou zijn, en dat ook niet nodig had, omdat God haar zal beschermen. In die tijd ondenkbaar, een stadsmuur beschermde de stad en in de poorten werd recht gesproken. Vandaag de dag heeft Jeruzalem geen muren meer, profetie uitgekomen?

Die muur van vuur, die bovennatuurlijke bescherming mogen we dus ook over onszelf en onze geliefden vragen. Demonen zijn als de dood voor vuur, zeker het vuur van God. Daarom is het belangrijk dat we het vuur moeten laten branden. Hoe doe je dat? Door er brandstof op te gooien, je verdiepen in het Woord, gebed, geleid door de Geest, intimiteit met God en uitstappen uit je comfortzone…

En zijn ook wij niet met Zijn luister, Zijn glorie vervuld? Want de Heilige Geest van God woont Zelf in ons, Hij zet ons in vuur en vlam.

Als we zo, brandend voor de Heer in onszelf en met die muur van vuur rondom ons zijn, kunnen boze machten ons geen kwaad doen. Zorg daarom dat het brandend blijft, want, en Acda en de Munnik zongen het al:’ als het vuur gedoofd is, komen de wolven…….’

18-10-2021