Hij is erbij!

Hij is erbij!

Door Arie de Paauw

[Mat.28:20] En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. HSV

Lezen: Mat.28:16-20

Je hoort het wel eens mensen bidden:’Heer, wilt U bij ons zijn’ weer zo’n typisch voorbeeld van ongeloof en onnodig gebed, want Hij heeft beloofd, dat Hij dat zal dat doen! Dus als we dat bidden ervaren we het wellicht niet, maar we hebben de belofte van Zijn woord, zowel gesproken als geschreven, dus mogen we ervan uitgaan, dat Hij er is!

En natuurlijk staat het als steun aan het eind van de Grote Opdracht, die als eerste steun heeft dat Hij alle macht heeft op de hemel en op aarde. Zoals een ouderwetse boekensteun de boeken op zijn plaats hield, zo houdt Zijn almacht, Hij is ten slotte de El Shadai , de Almachtige, ons vast aan het begin, en Zijn aanwezigheid aan het eind, zodat we die Grote Opdracht kunnen volbrengen, in de kracht van de Heilige Geest!

En dat is nogal wat, als we dat beseffen, dat Hij dus overal met ons meegaat, zoals ik gisteren ook al schreef. Waar wij zijn is Hij, is Zijn Aanwezigheid. Zoals de priesters in het Oude Testament de Ark van het verbond, symbool van Zijn Aanwezigheid, op hun schouders droegen, zo dragen wij Zijn Tegenwoordigheid, die in ons is, toen we tot geloof kwamen en op en rond ons is, toen we gedoopt werden met de Geest, binnen in iedere ruimte, die we betreden.

Als we dat beseffen dan gaan we daar ook naar handelen, dan verandert de atmosfeer, dan worden demonische machten stil, of gaan zich juist roeren, zoals ze dat bij Jezus deden, gaan er zieken genezen worden en doden worden opgewekt.

Wees je vandaag bewust van Zijn aanwezigheid bij je, al de dagen. En dan hoeven we ook niet bang te zijn voor 1G, 2G of 3G, Hij is erbij!

18-11-2021