Lang zal die leven!

Lang zal die leven

Door Arie de Paauw

[Spreuken¬†10:27] Wie ontzag heeft voor de HEER, leeft vele jaren langer,
het leven van een goddeloze wordt bekort.
NBV21

Lezen: Spreuken 10:27-32

Iedereen wil lang leven. Natuurlijk zijn er mensen die, omdat ze zoveel moeten lijden, dat graag bekort zouden zien en dat is tegenwoordig ook mogelijk, binnen de perken van de wet, maar dat even terzijde.

Gezond leven is tegenwoordig een hype, maar als je om je heen kijkt nog niet bij iedereen. Toch hebben we een verantwoording voor ons lichaam, dat tenslotte een tempel is van de Heilige Geest. Maar in het boek Spreuken vinden we geestelijke principes als we langer van het leven willen genieten. De tekst van vandaag is er eentje van, maar denk ook aan hfdstk. 4:20-22. En wat te denken van het vijfde gebod? Wie zijn ouders eert zal lang leven in het land wat de HERE Uw God u geeft?

En vandaag zien we dat de Vreze des HEREN, het ontzag hebben voor God, je leven kan verlengen terwijl het leven van goddelozen wordt bekort. Zo staat het er, ik kan er niet anders van maken. Nu moeten we wel oppassen dat wanneer iemand jong sterft we dus meteen maar de conclusie trekken dat hij of zij wel niet genoeg ontzag voor God zal hebben gehad. Dingen, die in de Bijbel staan zijn niet altijd omkeerbaar. We hebben dan ook niet te oordelen, laat dat maar aan God over.

Eén van de punten in de kabinetsformatie is een Toppic van D66 en gaat over ‘voltooid leven’. Iemand die vindt dat het leven klaar is, zou er dan een einde aan kunnen maken. Een reden waarom ze eerst niet met de Christen Unie wilden regeren, maar waar ze wel toe gedwongen worden nu (Hogerhand?) Maar wie bepaalt dat? In onze ogen is dat God alleen, Hij beschikt over leven en dood, dezelfde reden waarom de meeste christenen tegen euthanasie zien.

Maar blijkbaar kunnen we er zelf ook nog iets aan doen, door te leven in ontzag voor de Ene, voor de God van hemel en aarde, Die, aan de ene kant, onze Vader is en heel intiem en dichtbij ons wil zijn, maar aan de andere kant, de HERE van de hemelse legermachten is, de Ontzagwekkende, de Almachtige. Daar een balans in vinden is niet altijd makkelijk, maar gelukkig wil de Heilige Geest ons daarbij helpen.

Ik wens je een lang en gelukkig leven toe, in de Vreze des HEREN!

30-11-2021