Groeiende liefde

Groeiende Liefde

Door Arie de Paauw

[1Tim.1:5] Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.NBV21

Lezen: 1Tim.1:1-11

Paulus schrijft een brief aan zijn geliefd kind, Timotheus. Niet zijn echte kind, Paulus was een ongetrouwde zendeling, die de gave van het ongetrouwd zijn ontvangen had. Nee, zijn geestelijke kind. Maar hij had hem net zo lief als een vleselijke vader van zijn kinderen kan houden, moeders trouwens ook!

En Paulus heeft hem een opdracht gegeven. Hij moet in Efeze blijven en daar de gemeente leiden. Hoewel hij nog jong is, kan hij dat, omdat hij vol is van de Geest, de gaven geactiveerd zijn bij hem, door handoplegging èn omdat hij een geestelijke vader heeft, die voor hem bidt. De kerk is op zoek naar geestelijke ouders, die bidden voor de hun toevertrouwde kinderen!

En het belangrijkste doel is om de liefde te bevorderen, omdat dat de bron is vanwaaruit wij dienen te opereren. Echte liefde wel te verstaan, zonder verborgen agenda! En die liefde kenmerkt zich in drie dingen:

1) ze moet voorkomen uit een rein hart. Een hart dat rein gemaakt is door het bloed van Christus en Hem is toegewijd. Al het andere is schijn!

2) een zuiver geweten, dus oprecht, zonder bijbedoelingen. Sommigen dienen de Here met een ander doel, nl. zichzelf verheerlijken, ambitie om hogerop te komen, in het leiderschap. Ze gaan zelfs over lijken, maar daar zit de gemeente niet op te wachten. Onderscheiding van geesten is zo nodig bij het aanstellen van mensen, die een taak krijgen toebedeeld!

3) een oprecht geloof. Het moet allemaal echt zijn, puur, afhankelijk van Hem alleen. Geënt op de Here Jezus Zelf.

Wanneer we met mensen te maken krijgen zijn deze drie criteria belangrijk. Zo belangrijk dat Paulus ze aan zijn pupil meegeeft. Dat de liefde voor Paulus belangrijk is weten we uit 1Kor.13. Als je alles, hoe vroom en geestelijk doet zonder de liefde kan je het het beter nalaten…. Laten we onszelf ook toetsen aan die criteria en de Heilige Geest vragen ons te leiden als we mensen moeten aanstellen, op de onderscheiding der geesten. Want Hij kan in de harten van mensen kijken….

03-12-2021