Afwijzing

Wat doet afwijzing met jou?

Afwijzing

Door Arie de Paauw

[2Sam.14:24] Toen zei de koning: ‘Laat hij rechtstreeks naar zijn huis gaan, want ontvangen zal ik hem niet.’ Zo keerde Absalom naar huis terug, maar door de koning werd hij niet ontvangen.NBV21

Lezen: 2Sam.14

Wat afwijzing met je doet bepaal je in feite zelf, maar hele levens zijn erdoor verwoest. De geschiedenis van David en Absalom is daar een voorbeeld van.

Even opfrissen voor wie de geschiedenis niet kent. David had vele vrouwen en ook kinderen bij hen. Een soort samengesteld gezin, dus. Op een dag wordt zijn oudste zoon, Amnon, verliefd op Tamar, een halfzus en vergrijpt zich aan haar. Zij had een broer, Absalom, die ontzettend veel van haar hield, vernoemde zelfs zijn dochter naar haar. Hij wreekt zijn onteerde zusje en doodt zijn broer, omdat David er niets aan deed. Nu wil die echter wel Absalom doden, maar door een list van zijn leger overste, Joab, wordt hij op andere gedachten gebracht. Absalom mag thuis komen, maar David wil hem niet zien. Hij zal hem niet ontvangen. Dat lezen we in de tekst van vandaag.

Je zult begrijpen dat Absalom zich ontzettend afgewezen moet hebben gevoeld en de gevolgen zijn niet te overzien. Hij pleegt een staatsgreep, slaapt met de bijvrouwen van David, in het openbaar, die zelfs moet vluchten. Aan het eind van het verhaal wordt Absalom dan ook gedood als hij op tragische wijze met zijn haren in een boomtak blijft hangen en dezelfde Joab hem met een spies doorboort.

Als we naar het leven van David kijken zien we dat ook zijn leven bestond uit afwijzing: niet opgeroepen toen Samuel kwam voor een offerfeest; door zijn schoonvader Saul; door zijn vrouw Mikal; door het volk Israël, die hem eerst niet als koning erkende etc. En als je niet afrekent met die zweer, dan zal dat altijd een rol spelen in je leven waarom je op een bepaalde manier handelt. David behandelt zijn zoon op dezelfde manier als hijzelf behandeld is.

Hoe je met afwijzing omgaat is iets wat jezelf bepaalt. Maar ga je er verkeerd mee om, dan kan het zelfs een oorzaak van ziekte zijn!

Als we naar Jezus, dè Zoon van David kijken, zien we ook bij Hem afwijzing op afwijzing: geen plaats in de herberg, door de mensen in Nazareth; zijn eigen broers; een van zijn beste vrienden en leerlingen, Judas; de Farizeeën en de schriftgeleerden en zelfs op het laatst door Zijn eigen Vader, toen Hij de vraag uitschreeuwde waarom Die Hem verlaten had.

Maar Hij onderging die afwijzing opdat wij nooit meer afgewezen hoeven te zijn. Wanneer we ons geloof op Hem bouwen, zijn we, voor eens en voor altijd, geaccepteerd, door de Vader, en worden we Zijn geliefde kind. Laat dat je gedrag bepalen, als mensen je afwijzen, want we hoeven niet naar acceptatie te streven door de mensen. Als we ons geaccepteerd weten door God, moet, wat mensen van ons denken, ons koud laten!

Laat daarom je leven, en dat van anderen, niet vergallen, door wat afwijzing met je doet. Sluit de deur voor deze negatieve Geest, proclameer dat je geaccepteerd bent door God en gebied hem je te verlaten in Jezus Naam, en ga leven in die vrijheid door anderen te accepteren, zoals jezelf door God geaccepteerd bent! In Jezus naam!

Luister hier naar de uitzending van ‘Op weg met de Bijbel’ over het onderwerp Afwijzing

04-12-2021