Ten goede gekeerd

Ten Goede gebruikt

Door Arie de Paauw

[Gen.50:20] Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.NBV21

Lezen: Gen.50:15-21

We zijn vandaag bij het laatste hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Het verhaal van Jozef en zijn broers. Jozef, die door jaloezie en afgunst verkocht was door zijn broers naar Egypte. Daar werd hij via de gevangenis verhoogd tot onderkoning en kon door een zeer bijzondere, door God gegeven strategie niet alleen het Egyptische volk, maar ook zijn eigen familie redden van de hongersnood. En als Jacob, hun aller vader is overleden, worden zijn broers bang dat hij wraak zal nemen, omdat ze hem zo slecht behandeld hebben en smeken ze hem om vergiffenis. Dan spreekt hij de woorden van onze tekst: God heeft het kwade ten goede gekeerd. Nieuwtestamentisch zou je hier Romeinen 8 kunnen bij pakken vers 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

Dat ik vandaag bij deze tekst bepaald werd komt omdat toen mijn vrouw en ik weer samen voor het eerst in de bidstond waren, na mijn hartaanval van inmiddels al weer zes weken geleden, de spreker Karim Landoulsi, deze woorden over ons uitsprak, en in de week erna werd dezelfde tekst nog eens herhaald tijdens de preek en ook afgelopen zondag zei een jonge spreker, Robbie van Veen dit nog eens tegen mij! Drie keer, vrij kort achter elkaar, dat is toch wel heel bijzonder!

En daarom wil ik ook jullie hiermee bemoedigen. Weet, dat wat er ook voor negatiefs gebeurt in je leven, God altijd een tegenovergesteld plan heeft, om niet alleen jou, maar ook anderen door jou heen te zegenen. Het duurde 13 jaar voordat Jozef van slaaf onderkoning werd, en als je de uitkomst weet dan denk je: makkie. Maar dat wist hij niet! Hij bleef ondanks alles trouw aan God, liet zich niet verleiden door de vrouw van Potifar, hielp de mensen in de gevangenis, waardoor hij in contact kwam met de bakker en de schenker, waardoor de eerste kon zorgen, alhoewel hij hem vergeten was, fat hij bij de Farao kwam om diens droom uit te leggen en zo de positie van onderkoning kreeg

Hij bleef op zijn post, ondanks dat het uitzichtloos leek. Laat ons dat aanvuren om trouw te blijven, onwankelbaar, ook al stormt het om ons heen, lijkt je hele leven in duigen te vallen en mislukt alles om je heen. Als je het gevoel hebt dat de satan je in je nek hijgt en je keer op keer laat struikelen, weet dat God een beter plan heeft, en je omgekeerd evenredig zal gaan zegenen, tot eer van Zijn Naam!

07-12-2021