Rechtszaak

Rechtszaak

Door Arie de Paauw

[Job. 40:2] ‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren?
Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’NBV21

Lezen:Job 40:1-5 (in andere vertalingen Job 39:35-39

We kennen allemaal het verhaal van Job. Hij heeft zelfs onze spreekwoorden gehaald: zo arm als Job. En wij kennen het einde van het verhaal. Maar Job zit daar middenin. en in die pijn en dat verdriet, die verlatenheid en ook nog eens de plagen, die zijn vrienden heten, die op hem afgestuurd werden, roept Job God ter verantwoording. Eerst wordt Elihu boos, ontsteekt hij in woede, maar dan verschijnt de HERE Zelf, in een storm en vraagt Hij Zich af waar Job was toen Hij de aarde grondvestte en Hij noemt de hele schepping op, ook alle dieren komen aan bod. Een geweldig stukje proza!

En aan het einde daarvan zegt Hij onze dagtekst. In de HSV staat het zo: ‘Zou Hij die een rechtszaak voert met de Almachtige, Hem onderwijzen? laat hij die God ter verantwoording roept, daarop antwoorden!

Misschien herken je het wel, als je wel eens in gesprek bent met mensen over God. ‘Ik heb nog wel een appeltje met Hem te schillend’ hoor je dan en het verhaal wat voor leed de mensen is aangedaan krijg je dan te horen. Of misschien heb jezelf wel die vragen, ik heb ze ook gehad. God waarom laat U dit toe? En eigenlijk roepen we de Almachtige ter verantwoording. 

En Zijn antwoord bracht ook mij tot zwijgen, toen ik dit gedeelte van Job las, en tot overgave en Zijn liefde en Zijn rust daalde toen op mij neer. Want wie zijn wij om Hem ter verantwoording te roepen, welk recht hebben wij? En natuurlijk geschiedt er veel onrecht in de wereld en hebben we met lijden te maken waarvan we ons afvragen waarom God niet ingrijpt.

Maar wie beschuldigend de vinger uitstrekt, wijst er met drie naar zichzelf terug. Hij, de Grote, Almachtige God, de Schepper van het universum, kunnen wij Hem onderwijzen, zeggen wat Hij moet doe? nee dus! Zoals Job zullen we onze hand op de mond moeten leggen en niet verdergaan met beschuldigen.

Wat er ook in je leven gebeurt, weet dat God het ten goede zal gebruiken, Hoe, dat weet ik niet, maar laat dat maar aan Hem over, Hij is de specialist! Ook dat is vertrouwen. En van Job weten we dat het kwade niet van God komt, maar we weten ook dat we nooit zoveel krijgen als we kunnen dragen, Hij is er altijd bij! Want dat is Zijn Naam: Ik Ben erbij!

10-12-2021