Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

Door Arie de Paauw

[Hand.22:8] Ik vroeg: “Wie bent U, Heer?” En de Heer antwoordde: “Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt.” NBV21

Lezen: Hand.22:1-22

Wie bent U, Heer? Dat is een belangrijke vraag. Jezus stelt die vraag Zelf in Mat. 16. Eerst vraagt Hij wie de mensen zeggen wie Hij is, dan vraagt Hij: Maar wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus komt met het antwoord, wat de Heilige Geest hem ingeeft: U bent de Messias, de Christus, ze Zoon van de Levende God. Eens zal deze vraag aan een ieder worden gesteld: Wie denk je dat Ik ben?

Maar het antwoord wat Jezus hier geeft heeft een andere lading, hoewel het Paulus leven op zijn kop zal zetten. Hij zegt niet dat Hij Gods Zoon is, Die voor de zonden van de wereld is gestorven, nee Hij identificeert Zich met de gemeente, die door Paulus werd vervolgd. Jezus en de gemeente zijn dus een en dezelfde?

Later zal Paulus zeggen dat wij, de gemeente het lichaam van Christus zijn en Hij het hoofd is. Wat Hij dus deed, toen Hij op aarde was, zullen wij dus moeten doen, maar dat even terzijde. De gemeente, de Kerk, is Jezus

En ik zie en hoor velen die veel kritiek hebben op de kerk. Wij zijn de Kerk hoor je dan, maar er wordt aan niemand meer verantwoording afgelegd. En men vertrekt of komt nergens meer, maar het Lichaam heeft geen geamputeerde ledematen…

En natuurlijk klopt er nog veel niet. Er is geen gemeente, die perfect is. Maar mijn ervaring is, dat wanneer je daar zomaar uit vertrekt, je de problemen die je had, met je meeneemt. Mijn advies is dan ook: Tenzij God duidelijk tegen je spreekt dat je moet vertrekken, blijf je op je post en ga je proberen het verschil te maken. Wees geen thermometer, wees een thermostaat!

Nogmaals wij zijn de kerk, en hebben de opdracht om het Koninkrijk van God te laten zien aan de mensen om ons heen. Jezus zegt in hetzelfde stukje uit Mat. 16: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’ Oeps, wat een inspanning die we niet hoeven te doen zeg, we mogen beschikbaar zijn, maar Hij zal het doen. Is dat misschien de reden dat het zo vaak mis gaat, dat wij de gemeente willen bouwen? Resultaat is dat ere velen uitgeblust en opgebrand zijn…

En wat is onze taak dan? ‘Ik geef u de sleutels van het Koninkrijk, om te binden en te ontbinden. Alles wat je op aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn en andersom. Daar ligt onze taak. Om de foute dingen te binden, dat betekent dat je ze onder de overwinningskracht van het kruis brengt, dat je de machten in de boeien slaat en Gods vrede, rust, voorziening, genezing en bevrijding vrijzet, in Zijn Naam. Dat is onze taak, dat moeten we gaan doen. Dan is het Koninkrijk over ons gekomen (Zie de Opfrisser van 1 Januari jl

En onze kritiek op de gemeente omzetten in gebed, niet in roddel, rebellie of desertie, maar bidden voor de leiders! Paulus kwam er dus achter dat hij, met de beste bedoelingen, tegen Jezus, dus God Zelf aan het strijden was, daar wil je toch niet achter komen? Zoek Zijn leiding en volg Hem!

04-01-2022