Stuurt God mensen naar de hel?

Stuurt God mensen naar de hel?

Door Arie de Paauw

[Ez.18:32] De dood van een mens geeft Me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!NBV21

Lezen: Ez.18

Sommigen denken dat God het fijn vinden om mensen naar de hel te sturen, als ze al in de hel geloven, want dat is niet populair meer. Een God van liefde doet toch zoiets niet?

Dat Hij het niet fijn vindt blijkt uit onze tekst van vandaag. Een heel stuk over zonde en erfzonde. Men haalt hier uit dat generatievloeken niet meer gelden, maar dat staat er niet, er staat dat je gestraft wordt voor de zonden die je zelf doet. Maar een generatie vloek is geen straf, het is oorzaak en gevolg. Wanneer die vloek niet verbroken wordt krijgt je nageslacht er onherroepelijk mee te maken, omdat satan een open deur ziet waardoor hij legaal recht heeft. Vaak zien we al een groot gedeelte van de bevrijding plaatsvinden als we, o.l.v. de Heilige Geest, deze vloeken verbreken

Joh. 3:18 leert ons dat ieder, die niet gelooft al onder het oordeel is. In principe zijn dus alle mensen op weg naar de hel, ze liggen in een rivier, die op weg is naar de waterval van de eeuwige dood. Wij mogen hen, als we ze van de liefde van God vertellen een reddingsboei toegooien en ze opvissen (vissers van mensen)

Dus de enig manier om daar onder uit te komen is bekering, tot inkeer komen, zoals hier staat. Na Jezus dood en opstanding is dat dus in Hem geloven als je Heiland en Verlosser. Hem aannemen en Zijn kind worden (Joh.1:12] niet meer en niet minder! Zijn aanbod van genade telt nog steeds, ook vandaag. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, wacht niet te lang, stel niet uit, doe het nu! Ga naar www.gratisgeschenk.nl en beantwoord de vragen!

06-01-2022