Het Koninkrijk is nabij!

Het koninkrijk is nabij

Door Arie de Paauw

[Markus 1:15] Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’NBV21

Lezen: Markus 1:1-20

Van de vier evangelisten besteedt Markus wel het minste aandacht aan Kerst, namelijk helemaal niets. Hij begint met het optreden van Johannes de Doper en zelfs dat heel summier. Hij wil namelijk zo snel mogelijk naar zijn doel. Daarom vinden we de hoofdlijnen en minder details terug in zijn evangelie, dat, naar zeggen, is gedicteerd door Petrus en misschien wel het oudste van de vier is, waaruit met name Matheus en Lukas hebben geput.

Zoals gezegd, hij begint met Johannes de Doper, maar in vers 15 is hij al beland bij Jezus en Zijn boodschap, die Hij van Johannes, Zijn neef, overnam. ‘Bekeer je want het Koninkrijk van God is nabij’

En nu kunnen we ons afvragen wat dat Koninkrijk nu is. Ik begon er dit jaar al mee, op 1 januari in Demonen en het Koninkrijk en het is de belangrijkste boodschap van Jezus. Veel van Zijn gelijkenissen gaan erover en Hij vertelde ons dat het einde pas zal komen als het evangelie van het Koninkrijk aan de gehele wereld zal zijn verkondigd (Mat.24:14)

Zo belangrijk is het dus, want ook als de discipelen worden uitgezonden in Mat.10 en later de 70 in Lukas 10, moeten ze diezelfde boodschap door heel Israël verkondigen, maar ze moeten meer doen dan dat. Ze moeten het Koninkrijk demonstreren, namelijk door tegenover de werken van de duisternis, de werken van het Licht, van het Koninkrijk te stellen: zieken genezen, demonen uitdrijven, doden opwekken. Want dan weten we immers dat het Koninkrijk gekomen is! (Zie 1 jan)

En het koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht, de kracht van de Heilige Geest en ook niet uit eten en drinken, maar van gerechtigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Je kunt je dus afvragen of er in de gemeente waar jij bent wel ruimte is voor Gods Koninkrijk, of is het alleen maar religie en mooie rituelen?

Het koninkrijk was er dus ten tijde van Jezus, en zal ook ooit, in al Zijn volheid komen bij de wederkomst, maar is er nu ook al, omdat het ìn ons is, dat is, als we vervuld zijn met de Heilige Geest. (Luk.17:21) daarom hoort ‘Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw’, eigenlijk niet in ons repertoire…

De vraag die ik je wil stellen is, in hoeverre demonstreer jij het Koninkrijk van God en voldoe je aan datgene wat Jezus in vers 20 beloofde: Volg Mij en ik zal je een visser van mensen maken

Dat zeg ik niet om je te oordelen, maar om je te prikkelen en uit te dagen om bezig te gaan met Gods Koninkrijk, nu vandaag. En als je niet weet hoe, meld je dan aan voor Operatie Sneeuwbal, waar je dat allemaal gaat leren!

07-01-2022