Vasten en bidden

 

Nieuw bericht op Opfrisser

Vasten en bidden

Door Arie de Paauw

[2Kron.20:3] Josafat schrok hevig en hij besloot de HEER om raad te vragen. Hij riep in heel Juda een vasten uit,NBV21

Lezen. 2Kron.20:1-19

Josafat is, na jaren, weer eens een goede koning. Hij breekt de offer palen af en voert hervormingen in, die goed zijn in de ogen van de HERE. Maar dat is geen garantie dat het allemaal goed gaat. Ook al dienen we de HERE God, er kunnen problemen komen. De vraag is, hoe gaan we daar mee om?

Gisteren zagen we al hoe belangrijk gebed is en vandaag voegen we daar vasten aan toe. Want dat is wat Jozua doet, hij roept het volk bijeen en zegt hen te gaan vasten en bidden en zich te verootmoedigen. Eigenlijk breng hij gewoon 2Kron.7:14 in de praktijk. en wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

De uitslag is bijzonder. God zegt, je hoeft niets te doen, ik zal voor je strijden. En dat gebeurt, want Josafat handelt in geloof, hij zet het aanbiddingsteam voor het leger neer en ze zingen Gods goedheid, die eeuwig duurt. Het lied dat ze zongen bij de inwijding van de tempel waardoor de glorie van de Heer de tempel vervulde en de priesters niet meet konden blijven staan. En de vijand wordt op bovennatuurlijke wijze verslagen!

Ons land kampt met problemen, ongekend, gisteren zijn er weer nieuwe ministers beëdigd, de een met ‘dat beloof ik’, de ander met ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ Maar ze zullen de problemen niet het hoofd kunnen bieden zonder de hulp van die Almachtige, de El Shadai. Iedere poging zonder Hem is gedoemd te mislukken.

Laten wij daarom bidden en vasten voor dit nieuwe kabinet, dat ze het bij Hem zullen zoeken, hen niet bij voorbaat veroordelen of wegzetten, zoals de wereld, maar helaas ook christenen, doen, maar op de knieën gaan, ons verootmoedigen en Zijn hulp afsmeken. Pas dan komt het goed?!

11-01-2022