Doe iets met je gaven!

Spreken, niet zwijgen

Door Arie de Paauw

[Hand. 18:9] ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!NBG21

Lezen: Hand.18:1-11

Onder de vele wapens, die satan gebruikt om ons lam te leggen, is angst misschien wel het grootste en meest effectieve wapen wat hij gebruikt. Zeker als het gaat om te getuigen en mensen bij Jezus te brengen. Wat zullen de mensen er wel van denken?

Paulus is net uit Athene gekomen, waar hij een teleurstellende ervaring had gehad. Hij was in discussie gegaan met de intellectuelen en er waren slechts enkelen tot geloof gekomen. In Korinthe echter gaat hij het, volgens eigen zeggen in 1Kor2:4, anders te doen. Hij besluit niets anders te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd en verkondigd dat met betoon van Geest en kracht. Uiteraard komt dan meteen de religieuze geest in opstand en wordt hij met name door de joodse religieuze gemeenschap uitgebannen. De religieuze geest wederstaat altijd de Heilige Geest!

We weten dat dat Paulus doorn in het vlees is, de tegenstand van zijn eigen broeders, maar het vlees. En het zou kunnen zijn dat hij overweegt om er mee te kappen. Hij schudt het stof van zijn kleren en besluit alleen nog maar tot de heidenen te spreken.

Dan verschijnt de Here Jezus hem in een droom, een visioen. En zegt dat Hij niet bang moet zijn en niet moet zwijgen, maar juist spreken. Angst is nooit een goede raadgever en misschien heeft menigeen het evangelie niet gehoord omdat wij te bang waren om onze mond open te doen en te verkondigen dat er geen andere weg tot behoud is dan door het geloof in Jezus Messias.

Als we de Heilige Geest ontvangen hebben is dat volgens dezelfde Jezus in Hand.1:8 om te getuigen en ja dat woordje heeft ook het begrip martelaar in zich. Het kan je dus wat kosten…., maar het volgende vers krijgt Paulus ook de belofte dat Jezus met Hem is en er niets met hem zal gebeuren. Reden: Jezus heeft veel volk in deze stad. Mensen die Hem nog niet kennen en de blijde boodschap nog moeten horen en Hem aannemen.

En dat kan niet anders dan dat het evangelie verkondigd zal moeten worden, want het geloof is uit het gehoor! Als je van mening brengt dat je evangeliseert d.m.v. je gedag, laat deze tekst je dan uit je droom helpen. En natuurlijk is je gedrag belangrijk, je daden mogen niet in tegenstelling zijn met je woorden, maar als dat niet gepaard gaat met verkondiging is het nutteloos !

Dus misschien geldt wel vandaag deze tekst wel heel specifiek voor jou: Spreek en Zwijg niet, Ik ben bij je. Laat je leiden door de Heilige Geest en leg de geest van angst het zwijgen op!

13-01-2022