Nieuwe kansen

Hoe vaak hebben we niet God beloofd om dingen wel, of juist niet te doen en is het ons toch weer niet gelukt. En hoeveel schaamte heb je dan niet om weer terug te keren bij Hem en om vergeving te vragen? Herkenbaar?

Nieuwe kansen

Door Arie de Paauw

[Deut.10:4] En de HEER heeft er hetzelfde op geschreven als de eerste keer: de tien geboden die Hij u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij de berg bijeen was. Hij overhandigde mij de platen,NBV21

Lezen:Deut.10:1-11

Hoe vaak hebben we niet God beloofd om dingen wel, of juist niet te doen en is het ons toch weer niet gelukt. En hoeveel schaamte heb je dan niet om weer terug te keren bij Hem en om vergeving te vragen? Herkenbaar?

De tekst van vandaag komt uit het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes. Het volk heeft de grens van het beloofde land bereikt. Van de oorspronkelijke volwassenen is niemand meer in leven, behalve Mozes, Jozua en Kaleb, de rest is gestorven en begraven in de woestijn. Tijd om alles nog eens te herhalen en het ze in te prenten. Daarom vertelt Mozes ze alles wat er is gebeurd tijdens de reis op naar Kanaän.

Toen Mozes 40 dagen op de berg was om de twee stenen tafelen, waarop de tien geboden, de tien woorden, door de Vinger Gods, de Heilige Geest, werden geschreven, vond het volk het te lang duren en overreedde Aaron om een gouden kalf te maken waar ze afgoderij mee bedreven. Als Mozes dan naar beneden komt ontsteek hij in woede en gooit ze kapot. Einde oefening zou je denken. En ja, er moeten er boeten. 3000 mensen sterven daar vanwege Gods toorn!

Maar dan mag Mozes, die als middelaar een typebeeld is van Jezus, opnieuw de berg op en ontvangt hij een exacte kopie van de eerste twee. Daaruit blijkt Gods onovertroffen genade. Hoewel Hij de wet geeft, geeft Hij dus ook genade. De wet, de Tien Geboden zijn het teken van Zijn verbond met Israël. Doe dit en je zult leven! Maar niemand is in staat om zo te leven, daarom zullen we dat moeten doen uit genade.

Maar God is altijd de God van de tweede kans, en van de derde en de vierde etc. En ja, Hij is verdrietig als we weer zondigen, maar al Zijn toorn, al Zijn gramschap (ouderwets woord) is op Jezus terecht gekomen, ten tijde dat de zon niet meer wilde schijnen en Hij het uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen droeg Hij onze schuld en verzoende Hij de wereld met God!

En op grond daarvan mogen we telkens weer bij de Vader terugkomen, Die geduldig is en rijk aan goedertierenheid, goedheid. Maar genade is geen vrijbrief om maar te zondigen, God vergeeft toch wel,nee, het is de kracht om, samen met de Heilige Geest tegen de zonde te strijden en ons ervan te bekeren. Maar zelfs als dat niet lukt, in eerste instantie, mogen we altijd weer terug komen. Dat is goed nieuws, dat is het evangelie! Er is nog steeds een weg terug!

14-01-2022