Gezag

Boze geesten uitdrijven, we horen er niet meer zoveel van, in zijn algemeenheid. Mensen die zich daarmee bezig houden zijn een beetje ‘weird’, niet van deze tijd, denkt men. Toch zou het een van de tekenen zijn, die de gelovigen zouden moeten volgen, althans dat zegt Jezus. Maar hoe zit dat dan? Verder lezen? Klik op deze link: https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/01/15/gezag/

Gezag

Door Arie de Paauw

[Markus1:27] Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd.’NBV21

Lezen: Markus 1:21-28

Boze geesten uitdrijven, we horen er niet meer zoveel van, in zijn algemeenheid. Mensen die zich daarmee bezig houden zijn een beetje ‘weird’, niet van deze tijd, denkt men. Toch zou het een van de tekenen zijn, die de gelovigen zouden moeten volgen, althans dat zegt Jezus. Maar hoe zit dat dan?

Binnenkort hopen we onze training over bevrijding weer te starten. Daar leren we, in drie volle dagen, hoe we, op een eenvoudige, doeltreffende manier, mensen vrij kunnen zetten va demonische beïnvloeding. Zonder hocus pocus, zonder geschreeuw en gekots af welke andere manifestatie, maar onder gezag van God, de Heilige Geest, in de Naam van Jezus. (De training is vol, want we doen he in kleine groepjes, maar heb je interesse, geef je alvast op)

Je snapt dat een Opfrisser van een paar regels dat niet gaat lukken om dat onderwijs weer te geven. Maar een aspect wil ik wel noemen en dat is de titel van de Opfrisser geworden: Gezag

Wat we doen is, zoals het discipelen betaamt, te kijken en te luisteren naar wat Jezus deed. Hij is ons rolmodel, ons voorbeeld. En we krijgen hier een belangrijke les. Want, en de mensen die erbij waren erkennen datgene wat zo belangrijk is: Gezag. Het is het woordje wat doorgaans als autoriteit vertaald wordt, maar ook volmacht kan betekenen.

En wij, als volgelingen van Jezus, hebben die volmacht, die autoriteit ontvangen (Mat.10:1) Iedere ziekte en iedere kwaal en iedere duistere macht moet gehoorzaam zijn als wij die bevelen te vertrekken, in de machtige Naam van Jezus. Wat wij doe is satans legale recht om iemand te kwellen elimineren. Door vloeken uit het voorgeslacht te verbreken, en de mensen, die bij ons komen, te leiden in bekering en vergeving. Als dat, oprecht, is gebeurd, kunnen de demonen maar een ding doen: hun biezen pakken en opzouten! 

En dat gaat dan met gezag, met autoriteit. Dan hoef je niet te schreeuwen, dan is een eenvoudig bevel genoeg! We hebben al zulke mooie opmerkelijke resultaten gezien. Zaak is wel dat de mensen de deuren gesloten houden, anders komen ze weer binnen…..

Wij, als discipelen van Jezus, moeten beseffen dat we die macht, die volmacht hebben, onder de kracht van de Heilige Geest. Als we daarin gaan wandelen en handelen is het Koninkrijk in ons, zichtbaar, tastbaar en zullen velen tot vrijheid komen!

15-01-2022