Volheid

Vol, voller volst, voller kan niet. Jezus was vol van de Heilige Geest en ook in ons, als we vervuld, gedoopt zijn in diezelfde Heilige Geest woont Hij dus in al Zijn volheid! Waar wij gaan, gaat Hij en Hij zal ons nooit verlaten. Maar merken we dat (altijd)?

Volheid

Door Arie de Paauw

[Kol 2:9] Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, [10] en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. NBV21

Lezen: Kol.2:4-15

Vol, voller volst, voller kan niet. Jezus was vol van de Heilige Geest en ook in ons, als we vervuld, gedoopt zijn in diezelfde Heilige Geest woont Hij dus in al Zijn volheid! Waar wij gaan, gaat Hij en Hij zal ons nooit verlaten. Maar merken we dat (altijd)?

Het is natuurlijk een groot mysterie, dat Jezus, de Zoon van God naar de de aarde kwam. We hebben de kerstversiering net opgeruimd, maar we moeten nooit vergeten dat Hij al zijn goddelijkheid heeft afgelegd. Tijdens Zijn verblijf op aarde was Hij dus de Zoon des mensen. En pas nadat Hij gedoopt was in water (volwassen, door onderdompeling), gedoopt was in de Heilige Geest en de satan had weerstaan in de woestijn, deed Hij de wonderen en tekenen. Want toen kwam Hij in de kracht van de Heilige Geest en begon Zijn bediening.

Velen hebben wel over de Heilige Geest gehoord, als zijnde de Trooster, maar beseffen niet dat er een, wat we noemen, second blessing is, de doop in de Heilige Geest. Pas dan woont Hij in al Zijn volheid in je, kunnen vrucht en gaven zich ontwikkelen en zijn we in staat dezelfde dingen te doen, die Jezus deed.

In de Korinthe brief lezen we dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en wij dus de dragers van Zijn tegenwoordigheid. Ik hoor zo vaak mensen bidden of Hij bij hen wil zijn. Wel, Hij is er, alleen merk je Hem misschien niet altijd. Maar wanneer we beseffen dat wij, zoals de priester de ark droegen op hun schouders en daarmee Zijn tegenwoordigheid vervoerden, wij dat ook doen . Waar wij komen, komt Hij. Waar wij zijn is Hij. En dan zal iedere overheid en macht moeten gehoorzamen aan de Naam van Jezus.

Wees je bewust van de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan, en die jij in je hebt. En zet die vrij in de ruimte waar je bent, voor de mensen waar je voor bidt etc. En je zult versteld staan van de Heerlijkheid van God, die in je is en openbaar komt. Echt!

16-01-2022