Geef niet op!

Geef niet op

Door Arie de Paauw

[Markus 8:25] Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.NBV21

Lezen: Markus 8:22-26

Misschien heb ik je door mijn stukjes al wel aangemoedigd om eens voor genezing te bidden. Misschien is het gelukt, maar misschien ook niet. Misschien veranderde er iets, maar nog niet genoeg. Vandaag leren we de les van Jezus: Geef niet op!

Er zijn wel een paar opmerkelijke dingen. In de eerste plaats nam Hij de blinde bij de hand en leidde hem uit het dorp. Dat was Betsaida, en over die plaats zegt Hij in Mat.11:[21] ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn.

Er was dus een gigantisch groot ongeloof en met ongeloof kan je niet veel. Dus weg uit die plaats. Blijkbaar kan ongeloof van mensen, zeker een plek van ongeloof geloof blokkeren, zelfs bij Jezus. We zien ook in vers 26 dat Jezus hem waarschuwt om er niet weer in terug te gaan. Ongeloof kan zelf iemands genezing roven. En dat is vaak gebeurd. Dat mensen werden genezen, maar door hun omgeving in twijfel werden gebracht en de kwaal weer terug kwam.

We zien ook dat Jezus speeksel gebruikt om de blinde te genezen. Ik werd daar eens bij geplaagd toen ik voor een blinde vrouw bad. Ik vroeg toestemming, omdat degene waar je voor bidt geen slachtoffer is, maar een eigen wil heeft. Ze wilde het niet dus deed ik het niet. Later zeiden twee mensen onafhankelijk van elkaar hetzelfde en we zeiden dat ook tegen haar, maar opnieuw weigerde ze, ze is dan ook niet genezen. Maar we moeten de wil van anderen respecteren.

Ook legt Hij hem, tot twee keer toe de handen op. Een ‘point of contact’ is belangrijk, want dat is een van de tekenen die ons, gelovigen zullen volgen: op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen (Mk16:18) Nu is dat ten tijde van de pandemie wel lastig, maar ook hier moet je toestemming vragen van degene waar je voor bidt en ervoor zorgen dat je zelf gezond bent en alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Wordt niet overmoedig, de duivel ligt op de loer! Wil men het niet, gebruik dan het woord van geloof door alleen maar te spreken, Mk.11:23)

En dan zien we dat het bij Jezus dus ook niet de eerste keer volledig lukt. De man ziet de mensen als bomen lopen. Er is dus verbetering maar nog niet volledig. En dan komt onze tekst, Hij geeft niet op, Hij bidt nog eens en bij de tweede keer lukt het wel! Wees niet teleurgesteld als het de eerste keer niet lukt. J

ohn Wimber had voor honderden gebeden en ze gingen allemaal dood, maar op het moment dat hij het opgegeven had en gezegd ik doe het nooit meer, gebeurde het toch, omdat hij gehoorzaam was. Ook Todd White had voor duizend man gebeden toen de doorbraak pas kwam. Wie volhardt tot het einde… Dus geef nooit op! We hebben de belofte, we hebben de autoriteit. Blijf doorgaan! Want de overwinning is aan ons. Jezus betaalde voor ieders genezing met Zijn striemen, dus we mogen erachteraan gaan waar de levering blijft!

18-01-2022