Polarisatie

Polarisatie

Door Arie de Paauw

[1Kor.10:33] Ikzelf doe dat ook niet. Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.NBV21

Lezen: 1Kor.10:23-11-1

 

We leven in een tijd waarbij mensen, ook christenen, lijnrecht tegenover elkaar staan. Als je in een groepje bent moet je oppassen of je ontaardt in een eindeloze discussie, waarbij er geen winnaars zijn, eigenlijk alleen maar verliezers. Je ziet de scheiding recht door gezinnen en kerken lopen. Ook de samenleving verhardt.

In de brief van Paulus aan de Korintiërs komt hij hetzelfde tegen, ook daar waren partijen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dit gedeelte gaat over het wel of niet eten van (aan de afgoden gewijd) offervlees. De een vond dat dat wel kon, de ander was er faliekant tegen.

Aan het einde van zijn betoog komen we onze dagtekst tegen. En leermoment voor de tijd van vandaag. Onze mening doet er niet toe. Wat je vindt moet je bij de politie brengen, zeg ik altijd. Want als ik met mijn menig een ander beschadig, hoe ik het misschien ook bij het rechte eind heb, dan schiet ik mijn doel voorbij. Zijn advies luidt dan ook: Geen geen aanstoot, niet aan de gemeenteleden, niet aan hen die (nog) buiten staan, maar zoek de eer van God! (32)

Hoe je mensen benadert, mag alleen nooit buiten het Woord omgaan, daar mag geen tittel of jota aan af worden gedaan, maar besef wel dat de letter doodt, maar de Geest levend maakt. En ook hier geldt dus dat de liefde onze drijfveer en motivatie moet zijn.

We willen toch zeker niet dat hetgeen wij vinden anderen van het geloof af zou kunnen brengen. Demonstreren van je mening kan zelfs tot rebellie leiden, of dat zelfs als oorsprong hebben. Als dat zo is rest ons maar een ding: bekeren. Want we moeten de ander uitnemender achten dan onszelf. 


Advertenties worden ondersteund voor dit bericht

 
19-01-2022