Profeet

Profeet

Door Arie de Paauw

[Deut.18:15] Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,(HSV)

Lezen: Deut:18:15-22

Zoals met zoveel profetieën in de Bijbel is ook deze, van Mozes, een met meerdere ladingen en vervullingen. De eerste is dat er in de komende tijd, als Mozes gestorven is, telkens weer profeten zullen zijn die het Woord van d HERE zullen spreken. De tweede is natuurlijk de Here Jezus, Hij is de Profeet, naast Zijn ambt als Koning en Hogepriester

Als je weleens met Moslims praat, dan gebruiken ze vaak deze tekst om te laten zien dat de komst van Mohammed al geprofeteerd was in het Oude Testament. Ik zet daar dan altijd de tekst van Paulus tegenover: Zelfs als er een engel uit de hemel komt, die een ander evangelie (van de genade) brengt, die zij vervloekt! (Gal.1:8) Dus ja de Islam is voorspeld, maar niet net deze tekst (Mohammed zegt dat hij de Koran uit handen van Gabriel gehad zou hebben)

En Jezus is de ultieme Profeet van God, niet alleen omdat Hij profetieën uitsprak die uitgekomen zijn, de verwoesting van de tempel bijvoorbeeld, maar omdat Hij net alleen Gods Woorden sprak, met het Woord van God is!

Maar de derde vervulling is vandaag de dag. Waarop God nog steeds profeten, het ambt van profeet gebruikt om Zijn stem te laten horen. En dan niet alleen de profeet als in de vijfvoudige bediening uit Efeze 4,:11, maar ook jou en mij, als we ons uitstrekken naar de gave van profetie, zoals Paulus ons oproept te doen in 1Kor.14:1.

Wij zijn geroepen om Gods hart te vertolken door mensen op te bouwen, te bemoedigen, aan te vuren en te troosten (!Kor.14:3) Dat wil niet zeggen dat iedereen die profeteert een profeet is, maar wel dat we Gods Koninkrijk laten zien, een Koninkrijk waar Gods stem te horen is. Strek jij je daar al naar uit?

20-01-2022