Opbouwend bidden

Opbouwend gebed

Door Arie de Paauw

[Judas 1:20] Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,NBV21

Lezen: Judas 1:20-23

Judas, een broer van de Here Jezus en van Jacobus, uiteraard ook een broer van onze Heiland, zowel naar het vlees als naar de geest, dus niet te verwarren met degene, die Jezus verraadde, schrijft een korte, maar indringende brief aan allen die God liefhebben. Dus als jij van God houdt, ook aan jou.

Hij waarschuwt met name tegen dwaalleraren, maar geeft ook aan hoe we er mee moeten omgaan. We moeten ons leven bouwen op het fundament van ons zeer heilig geloof. Van Paulus weten we wat dat fundament is. Niet een mens, niet de opvolger van Petrus, zoals de katholieke kerk ons leert, nee de rots waarop Christus Zijn kerk bouwt, het fundament, is Hijzelf! Ik zal mijn gemeente bouwen, zei Hij in Mt.16 en jullie geef ik de sleutels van het Koninkrijk, om te binden en te ontbinden!

En hoe bouwen we ons geloof, door in de Heilige Geest te bidden. Ons gebed te laten leiden door de Geest en niet door onze eigen verlangens en begeerten. En als Hij ons gebed overneemt kan het zomaar gebeuren dat je ineens in een taal bidt, die je nooit hebt geleerd. En als dat gebeurt, wees dan niet verbaasd, want het is één van de tekenen, die de gelovigen horen te volgen. (Mk.16:16-17)

Ja, maar je weet toch niet wat je bidt? Nee, inderdaad, zoals Paulus ook al zei in 1Kor.14: Je verstand blijft onbevrucht, je geest neemt het over en je bouwt, je sticht jezelf. En wie heeft dat nu niet nodig?

Toen in 1906 de uitstorting van de Heilige Geest kwam in de Asuzastreet, was één van de kenmerken dat men in tongen, klanktaal, ging spreken. Men ging ervan uit dat het een bestaande menselijke taal was, en men zocht uit waar die taal gesproken werd, daar werd je dan ook meteen als zendeling heen gestuurd. Ook diende het als bewijs dat je de Heilige Geest ontvangen had. Tegenwoordig zijn we wat genuanceerder . Iedere, in de Geest gedoopte gelovige kan in tongen bidden, soms zijn er echter blokkades, maar als die opgeheven worden, komt de vloed op gang.

Daarom is er zo’n tegenstand tegen bidden in tongen, maar hier zien we dat het vooral bedoeld is voor jezelf. Bid in tongen, bouw jezelf op, open de atmosfeer om gevoeliger te zijn voor de Heilige Geest. En als je dit (nog) niet hebt ben je niets minder, dan iemand die het wel heeft, vraag de Vader om ook die gift van de Heilige Geest in je vrij te zetten en ga er, in alle ontspannenheid, van genieten!

Als je wilt kunnen we je hierbij helpen. Stuur me dan een dm’tje en gaan deze gave in je activeren

25-01-2022