Met eigen ogen

Luister het hier: https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/01/29/met-eigen-ogen-audio/

Met eigen ogen

Door Arie de Paauw

[Job.13:1] Ik heb gezien hoe machtig God is,
ik heb begrepen wat hij doet.[BGT]

Lezen: Job.13:1-5

Misschien was de zwaarste beproeving van Job wel het bezoek van zijn drie vrienden. Het spreekwoord zegt dat je in de nood je vrienden leert kennen en het Goede Doel noemde vriendschap ooit ‘een pakketje schroot met een dun laagje chroom’. In het geval van Job hadden ze zeker gelijk!

Wat een ‘fijne’ vrinden waren dat, eerst waren ze een hele tijd stil en toen ze hun mond opentrokken was er niets anders dan verwijt. Je zal wel gezondigd hebben, er zal toch wel iets mis gegaan zijn…., je kent ze vast wel, als ons iets overkomt zijn dat vaak de dingen die men tegen je zegt. ‘Is er zonde in je leven?’ En ja, ik weet als geen ander dat er open deuren kunnen, ik zeg kunnen zijn waardoor er problemen in je leven ontstaan zijn en als dat zo is, weet de persoon in kwestie dat vaak ook, maar het is de Heilige Geest, Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, toch? Laten we dat dan ook aan Hem overlaten, Hij kan dat heel goed, heeft Hij onze hulp niet bij nodig. En als Hij het, middels een woord van kennis, jou bekend maakt, dan nog heb je Zijn fijngevoeligheid nodig om het, onder 4 ogen, te berde te brengen.

Goed, Job is het zat en opent zijn mond. En het mooie is, dat hij niet in discussie gaat, nee hij geeft zijn getuigenis! Hij heeft de almacht van God met eigen ogen gezien en met eigen ogen gehoord! Hij begrijpt hoe het zit. Kijk, we kunnen discussiëren wat we willen, maar het enige wat dat oplevert zijn hete hoofden en koude harten. Maar ons getuigenis, hoe wij God hebben ervaren, daar valt niet aan te tornen. Dat is onze eigen ervaring. 

Nu gaat God wel iedereen een aparte weg en hoeft onze ervaring niet die van de buurman te zijn. Wat het wel laat zien is hoe God in een mensenleven kan ingrijpen. Ik kijk altijd graag naar de Verandering van de EO, waar je dat zo mooi kunt zien!

Leer je getuigenis te geven, kort en bondig, zorg dat je dat altijd paraat hebt. Als je dat op prijs stelt kan ik je een les toesturen van ‘Operatie Sneeuwbal’ hoe je dat kunt doen. Stuur maar een DM. Wees altijd bereid om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is en je getuigenis klaar te hebben. Discussie leidt nergens toe, je getuigenis kan mensenlevens veranderen, want je hebt het zelf gezien en gehoord

29-01-2022