Iedereen welkom

Klik hier om te luisteren https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/01/30/iedereen-welkom-audio/

Iedereen welkom

Door Arie de Paauw

[Mat.22:9] Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”NBV21

Lezen: Mat.22:1-14

Voor wie is het Koninkrijk van God? Is dat maar voor een handjevol mensen, zoals de zwaardere kerken leren en vers 14 lijkt te zeggen? Of zal er straks een schare zijn, die niemand tellen kan, zoals we lezen in het boek Openbaring (7:9) En wie zullen daar dan zijn?

De gelijkenis vertelt over het bruiloftsfeest dat de Koning gaat houden voor Zijn Zoon, die vergelijking is makkelijk. Dan wordt het volk uitgenodigd, maar iedereen heeft een smoesje, eind van het liedje: ze komen niet. De Koning wordt boos en laat Zijn knechten naar de plekken buiten de stad gaan, waar je het uitschot vindt. Die moeten ze meenemen voor het feest

Gelet op de context spreekt Jezus hier in eerste instantie over de Farizeeën en de schriftgeleerden, die denken uitverkoren te zijn en er te zullen komen omdat ze zoveel goeds doen, zij denken er recht op te hebben. Maar zij slaan de uitnodiging in de wind. Dus zouden de anderen het gewone volk zijn. Dieper gezien zou je het volk Israël hier kunnen zien, die hun Messias verwerpt en zijn wij, de heidenen dus het uitschot!

Vandaag de dag zou je kunnen zeggen dat de doorsnee kerkmens, die vaak zelfgenoegzaam is, de eerste categorie zou kunnen zijn en de mensen van de straat, de daklozen, de drugsverslaafden, etc ons voor kunnen gaan in het Koninkrijk.

Wat blijft is het feit, dat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat en dat, in principe, iedereen welkom is bij het bruiloftsfeest van het Lam, jong, oud, arm, rijk, blank, zwart, het maakt niet uit. De Grote Opdracht luidt: Maak alle volken tot Mijn discipelen! Iedereen is genodigd, maar je moet wel op die uitnodiging ingaan!

Hoe zit dat dan met dat laatste vers? Op het moment dat we Jezus aannemen als onze Heiland en Verlosser, worden we schoongewassen en krijgen we nieuwe klederen, de mantel der gerechtigheid. Feestkleren dus. Iemand die Jezus niet heeft aangenomen heeft die dus niet en hoort er dus niet thuis. Je kunt niet in je eigen kloffie, door eigen werken, de hemel binnenkomen, alleen door genade, door de nieuwe kleren, die je van Jezus krijgt. Als je er al door zou komen, valt het meteen op dat je er niet thuis hoort en dan is het wegwezen. 

Maar iedereen is geroepen, hoe jij daarop antwoordt bepaalt waar je de eeuwigheid doorbrengt! Heb je al nieuwe feestkleding?

30-01-2022