Gods wil kennen

Hier kun je het luisteren, als je dat prettiger vindt https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/01/31/gods-wil-kennen-audio/

Gods wil kennen

Door Arie de Paauw

[Gal.1:4] die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.NBV21

Lezen: Gal.1:1-5

Mensen vragen wel eens of ze de wil van God wel kunnen weten. Dan bedoelen ze dat natuurlijk voor hun leven, maar hier zien we een tipje van de sluier opgelicht, wat Gods wil nu eigenlijk is.

Dat was dat we bevrijd zouden worden uit de zondemacht, uit de, door het kwaad beheerste, wereld. Om vrij te zijn in Christus. Niet meer de zonde bepaalt ons leven, maar de Heilige Geest in ons. Dat is als we ‘in Christus zijn’ en Hij, door Zijn Geest in ons. Want als we in Christus zijn, zijn we een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen! (2Kor.5:17) we zijn dus een nieuwe schepping, compleet nieuw, tenzij we nog steeds voeding geven aan de oude mens…

Dat is wat God wil, dat we vrij zijn van de banden van satan en leven tot Zijn eer. Want daarvoor zijn we gemaakt, om Hem te verheerlijken, Hem groot te maken. Niet alleen ‘s zondags in de kerk, met of zonder onze handen in de lucht, maar met ons hele zijn, onze ziel, geest en lichaam. En dat kan alleen als we zijn overgebracht van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol.1:13)

Vanaf de dag dat we geboren zijn tot de dag dat we zullen sterven heeft ons bestaan maar één doel: te leven voor Zijn glorie. 1Kor 6:[20] U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (HSV) Vraag je eens af, bij alles wat je doet vandaag: is dit tot Gods eer? Misschien dat we dingen dan ineens heel anders gaan doen, en dat we Zijn wil voor onze ogen zien ontvouwen?

31-01-2022