Ik ben verlost

Luister hier: https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/02/02/ik-ben-verlost-audio/

Ik ben verlost

Door Arie de Paauw

‘Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders,’
‭‭Psalm‬ ‭107:2‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Psalm 107:1-9

Heb je ooit als kind ‘diefje met verlos’ gespeeld? Een spannend buitenspel, waarbij het de bedoeling is dat de agenten de diefjes vangen, maar als een gevangen diefje door een, nog vrij, diefje wordt aangeraakt is iedereen vrij

Het is balen als je als diefje gevangen genomen bent, maar het is juichen als je daarna wordt aangeraakt en bevrijd! Ooit werd het verboden te spelen in de tuinen van Westminster, omdat de deelnemers met hun gejoel de parlementariërs stoorden!

Ook wij zijn verlost uit de macht van onze tegenstanders, toen we werden aangeraakt door degene die God was en mens geworden is, zodat Hij één met en van ons kon zijn, onze Here Jezus Christus. En Hij betaalde een dure prijs met Zijn leven en Zijn bloed! Het woordje verlost betekent ook vrijgekocht. En omdat we gekocht zijn met datzelfde bloed heeft de tegenstander geen recht meer op ons. We zijn overgegaan naar een ander koninkrijk, we hebben een andere Heer! Dat is toch reden voor gejuich?

Onze stand is niet meer dat we zondaars zijn, nee, wij zijn vrijgekochten, die nog wel kunnen zondigen. Maar we hoeven onze oude heer, de boze, niet meer te gehoorzamen, we zijn vrij!

Vergelijk het met een slavenmarkt. Daar werden de slaven tentoongesteld en konden de mensen, die slaven gebruikten, beter gezegd, misbruikten, kiezen op grond van hoe de slaaf eruit zag. Op een dag kwam er een rijk man en kocht hij iedereen die er was, ongeacht hoe ze eruitzagen. Hij nam ze mee naar huis, waar ze zich konden wassen en nieuwe kleren kregen en aan zijn tafel mochten zitten om te eten en te drinken. Ze werden behandeld als en kregen de status van zijn kinderen.

Dat is wat Vader God en Jezus voor ons deden, Hij bevrijdde ons uit de slavernij, waste ons (de doop), gaf ons nieuwe kleren, (de mantel der gerechtigheid) en zette ons aan Zijn tafel, (het Heilig Avondmaal) en we zijn, zoals we gisteren zagen, een Kind van God. Dat geeft reden om te juichen om te zingen, om kabaal te maken, zoals vers 1 zegt: 

‘Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’ Psalm‬ ‭107:1‬ ‭HSV‬‬

Gebed: Ja Here, ik wil U voortdurend loven en prijzen, U alleen aanbidden, want U bent het waard. U verloste mij uit de hand van mijn tegenstanders, die mijn vernietiging op het oog hadden. Maar ik heb niets meer met hen te maken ik ben verlost en geheiligd door Jezus bloed!

Proclamatie: Ik ben verlost uit de hand van mijn tegenstanders 

LuisterenIk ben vrijgekocht, Opwekking 447

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

02-02-2022