Gerechtvaardigd door geloof

Beluister hier de audio versie: https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/02/05/gerechtvaardigd-uit-geloof-audio/

Gerechtvaardigd uit geloof

Door Arie de Paauw

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’
‭‭Romeinen‬ ‭5:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Rom.5:1-11

We hebben deze laatste dagen al gezien wat voor een impact het lijden en sterven van de Here Jezus heeft op het leven van hen, die in Hem geloven. Niet voor niets wordt dat bewuste Paasweekend, zo’n 2000 jaar geleden wel het ‘weekend dat de wereld veranderde genoemd’. Ook vandaag gaan we weer zien wat een impact dat voor ons heeft

In de prachtige brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Want wat gebeurt er op het moment dat we Jezus aannemen en vergeving vragen voor onze zonden? Dan worden deze zonden vergeven! En bij God is, in tegenstelling vaak bij mensen, vergeven ook vergeten! Hij herstelt ons, we zijn een nieuwe schepping. Voor Hem is het alsof het nooit gebeurd is, alsof het nooit heeft plaatsgevonden.

Noem je daarom ook nooit meer een zondaar, die gered is door genade, want je bent geen zondaar meer! Je bent gerechtvaardigd! Het bewijsstuk van je zonden is uitgewist aan het kruis van Golgotha! Niets en niemand kan je daar meer over aanklagen! Geen bewijs, geen zaak! Geseponeerd!

Het gevolg is dat we vrede bij God hebben. Zonder enige schroom hebben we toegang tot de troon van Gods genade en mogen we daar, ieder moment van de de dag binnenkomen. Zonder angst, want ware liefde drijft de angst uit. Zonder rituelen die nodig zouden zijn om God gunstig te stemmen. Want we zijn Zijn kinderen en welke Vader is er nu niet blij als Hij Zijn kinderen ziet? Zeker is dat het geval bij onze hemelse Vader. Al onze zonden zijn vergeven en achter Zijn rug in de zee van eeuwige vergetelheid geworpen, en er staat een bordje bij, zei Corrie ten Boom altijd, waar op staat: ‘Verboden te vissen’

God weet je zonden niet meer als je ze beleden hebt, beleden zonden zijn vergeven zonden. Laten we dan ook onszelf vergeven en gaan genieten van die vrede, die alle verstand te boven gaat!

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor de omwisseling aan het kruis. Dat mijn onrechtvaardigheid op U neerkwam en ik U rechtvaardigheid ontving en daardoor weer vrede heb met Vader God!

Proclamatie: Ik ben gerechtvaardigd door het geloof!

Luisteren: Jezus, wat een heerlijke naam, Opwekking 493

Alle muziek in deze serie is the beluisteren op Spotify, op de playlist WIBIC

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

05-02-2022