Bevrijd van de vloek der wet

Bevrijd van de vloek

Door Arie de Paauw

‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,’Galaten‬ ‭3:13‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Galaten 3:10-18

Ook te beluisteren via SoundCloud

Bij vloeken denken de meeste mensen aan het misbruiken van Gods naam, denk bijvoorbeeld aan de Bond tegen het Vloeken, die ontzettend mooi werk doet. Maar een vloek betekent meer, het is iets wat je doet waardoor er onheil over je komt. Zonde doet dat sowieso 

Ieder mens heeft gezondigd en daardoor missen we Gods nabijheid, zegt Rom. 3:23. Ieder mens leeft dus onder de vloek van Deut. 27:26. Tenzij…, we Jezus aannemen als onze Heer en Verlosser. Op dat moment gebeurt er zoveel. O.a. dat de vloek van de wet, van het niet kunnen houden van de wet, wordt verbroken. Want we zijn vrijgekocht! 2Kor.5:21 zegt het zo mooi: ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’ 2 Korinthe‬ ‭5:21‬ ‭HSV‬‬

Het wordt wel de omwisseling aan het kruis genoemd. Soms probeert de duivel ons te laten denken dat we nog steeds onder die vloek leven, maar niets is minder waar! Duizenden jaren voordat Jezus stierf, lang voordat de Romeinen het land zouden bezetten en mensen op die verschrikkelijke manier terechtstelden, werd er al geprofeteerd dat iemand, die aan het hout zou hangen vervloekt zou zijn. Jezus droeg dus de vloek van de wet en daarom zijn we daardoor vrij. We hoeven de wet niet te houden om in de hemel te komen, enkel door genade, uit geloof!

Gebed: Ja, ik geloof, Heer, ik geef mijn leven aan U, ik ben Uw eigendom, gekocht en betaald. Iedere vloek verbreek ik in de machtige naam van Jezus!

Proclamatie: Ik ben bevrijd van de vloek der wet!

Luisteren: Man van smarten Opwekking 787
Alle muziek in deze serie is the beluisteren op Spotify, op de playlist WIBIC

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

12-02-2022