Heerlijk voorzien

Heerlijk voorzien

Door Arie de Paauw

‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’
‭‭Filippenzen‬ ‭4:19‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Fil. 4:10-19

Ook te beluisteren op SoundCloud

Een van Gods namen is JHWH Jireh, de God die voorziet. De tekst van vandaag gaat daar dan ook over. Sommigen menen dat je dit geestelijk moet zien, maar de hele context gaat over financiën, dus is het gewoon stoffelijk.

Ook dit gedeelte hoort bij de omwisseling aan het kruis. Jezus is arm geworden opdat wij rijk zouden zijn. Dat het ons aan niets ontbreekt. Daarom staat dat er ook bij. Maar het gedeelte ervoor wel over geven. Het een kan niet zonder het ander. Gods principes zijn, dat wanneer wij geven, Hij ons ook zal geven. Geeft en u zal gegeven worden. Dat brengt de stroom opgang. Een bijbels principe is dat van het geven van je tienden. Sommigen menen dat dit Oud Testamentisch is, maar die mogen dan van mij het nieuwtestamentische principe gebruiken ze verkochten al hun bezittingen en hadden alles gemeenschappelijk🤔

Het principe van de tienden is dat, wanneer je inkomsten binnenkomen, je er meteen 10% van aan God geeft, in het geloof dat Hij ervoor zal gaan zorgen dat je van de overige 90 % genoeg zult hebben. Doe je dit uit dwang, dan werkt het niet, maar doe je dat uit liefde, dan zal je merken dat God op bovennatuurlijke wijze zal voorzien.

Het is dus een kwestie van geloof, maar dat begint pas als we zelf in actie komen. De vraag is alleen, wil je dat, durf je het aan. Het is een keuze, die je, als je getrouwd bent, samen zal moeten maken en er dan ook voor de volle 100% achter staan. Maleachi zegt God: ‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.’ Maleachi 3:10 HSV

Durf jij het aan? Als dat zo is, bid dan het volgende gebed:

Gebed: Vader God ik wil er voor kiezen om in alles volledig afhankelijk van U te zijn. Ik wil dat laten zien door u, met liefde, mijn tienden te geven. Omdat ik van U hou en U volledig vertrouw

Proclamatie: Ik ben heerlijk voorzien is al mijn noden

Luisteren: U zorgt voor heel de schepping Opwekking 521

Alle muziek in deze serie is the beluisteren op Spotify, op de playlist WIBIC

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

 

13-02-2022