Een interview met Erik Snoek

1. Wie ben jij en wat doet je in het dagelijks leven?

Als je mijn beroep bedoelt: Technisch Adviseur, ik bezoek bedrijven en maak a.h.w. een analyse van hun productieprocessen, in de meest uitgebreide zin van betekenis, ondersteun hen dan bij het in kaart krijgen van en oplossen van eventuele problemen. Hierbij moet je denken aan energiebesparingen, levensduurverlenging van kettingen, tandwielen, lagers etc. middels advisering gebruik van de juiste smeermiddelen. (Mijn werkgever is een producent van hoogwaardige unieke smeer- en reinigingsmiddelen.)

Als je privé bedoelt: Discipel van Jezus Christus, ik probeer samen met mijn vrouw zoveel mogelijk te delen van wie Jezus is en wie Hij wil zijn voor de mensen om ons heen. Overigens doen we dat niet door zgn evangelisatieacties e.d. Wij hebben ons huis opengesteld en hebben wekelijks ontmoetingen met mensen die Hem beter willen leren kennen, hierbij staat Gods’ woord per definitie centraal.

 

2. Bent je christelijk opgevoed of heb je God via een andere weg leren kennen?

 

Mijn moeder nam mij van kind af aan mee naar een huisgroep, tevens bezocht ik regelmatig in de zomers kinderkampen. Tijdens een van die kinderkampen, ik was 11 jaar, heb ik een bewuste ommekeer gemaakt en is een echte relatie ontstaan met mijn Hemelse Vader.

 

3. Is God iemand die ver weg staat of juist Iemand die heel dichtbij is?

 

Hij is erg dicht bij, heeft zelfs door Zijn Geest gemeenschap met mijn geest, waardoor ik een tempel van Hem ben. Hij is ook Degene die bepalend is bij mijn/onze beslissingen.

 

4. Staat de Bijbel ook centraal in jouw leven en zo ja op welke manieren?

 

In de zekerheid dat dit Gods’ Woord is, is de Bijbel voor mij richtinggevend. Tevens wordt de Bijbel in het grootste gedeelte van onze gesprekken geopend dan wel aangehaald.

 

5. Wat betekent en wie is de Here Jezus voor jou?

 

Hij is mijn oudste broer via Wie ik een relatie met mijn Vader heb kunnen krijgen, tevens erfgenaam ben geworden, hierdoor is Hij Degene die middels zijn Geest mij (bege-)leidt.

 

6. Wat betekend en wat is de kerk voor jou ?

 

De kerk is in de betekenis van Gods’ Woord het Lichaam van Christus, dat bestaat uit alle mensen die een persoonlijke relatie zijn aangegaan met Hem. Met andere woorden die mensen die bewust een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Dit Lichaam is erg belangrijk en liefst ben ik dagelijks in contact met deze mensen, die de Bijbel onze broers en zussen noemt. Zoals in Handelingen wordt besproken waar ‘de mensen die Jezus liefhadden dagelijks bij elkaar waren’, dat is de kerk van Jezus Christus en die is voor mij erg belangrijk. Duidelijk dat de kerk zoals wij mensen die hebben gemaakt in mijn ogen ons eerder afhoudt van Jezus dan dichterbij Hem brengt. Vooral omdat in veel kerken en gemeentes steeds meer de keuze wordt gemaakt om mensen te entertainen in plaats van te trainen volgens bijvoorbeeld

Mattheus 28:19 en Marcus 16, waar de opdracht staat beschreven om ‘alle mensen tot Zijn discipelen te maken en hen te leren onderhouden wat Jezus geleerd heeft’.

 

7. Heb jij wel eens getwijfeld aan het geloof?

 

Moeilijke vraag omdat ik nooit aan Jezus getwijfeld heb maar wel aan mijn eigen houding naar Hem toe.

Ik lees de vraag dan maar of ik ooit aan mijn Heer heb getwijfeld en dan is mijn antwoord dus een volmondig ‘Neen’.

 

8. Waarom zouden mensen volgens jou Jezus moeten gaan volgen?

 

Als men duidelijkheid wil hebben waarom wij op deze aarde leven en welk doel ons bestaan heeft is Hij de Enige mogelijkheid om te overwegen. Langs andere wegen zul je nooit een bevredigend antwoord op die vraag krijgen.

Bij Hem hoef je niets te verdienen, Hij heeft alles al voor ons gedaan. Bij Hem hoef je je niet aan allerlei regeltjes te houden, als je Hem beter leert kennen ga je vanzelf doorkrijgen dat er steeds meer zaken zijn die je niet meer wilt doen. In bijbelse taal (volgens Galaten 5:19-21) zul je ‘steeds meer de werken van het vlees’ - overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke - gaan inruilen voor ‘de vrucht van de Geest’ - liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. -

 

9. Heb jij nog tips voor mensen die nog zoekende zijn?

 

Wil je weten wat het doel van je bestaan is, ga dan zoeken naar mensen die een relatie met Jezus hebben. Zij zullen ten allen tijde bereidt zijn tot gesprek (= luisteren en eventueel, indien beslist nodig, ook spreken) Zie verder mijn antwoord op vraag 8.

 

 

10. Wat vind jij van dit interview om deze vragen zo te beantwoorden?

 

Is wel eens leuk om te doen, dwingt je om op zijn minst even na te denken over wat of, met deze vragen, Wie voor jou belangrijk is en waarom.

09-09-2017