Erfgenaam van de zegen van Abraham

Erfgenaam van de Zegen van Abraham

Door Arie de Paauw

opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.’ Galaten‬ ‭3:14‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Gal.3:13-18

Ook te beluisteren op SoundCloud

Heb je dat al eens meegemaakt, dat je van een ver familielid, waarvan je het bestaan nauwelijks afwist, ineens erfgenaam bent en je wordt uitgenodigd bij de notaris? Spannend lijkt me dat, is het veel, is het weinig, of moet je meedelen in de schuld?

We lezen hier dat we erfgenamen zijn van de zegen van Abraham. Geweldig, maar dan moet je wel weten wat die zegen is. Abraham is, volgens Rom. 4:16, de Vader van alle gelovigen. Op het moment dat je tot geloof kwam trad dat meteen in werking en werd je ingelijfd in zijn stamboom! Bij zijn roeping ontving Abraham deze, zevenvoudige zegen:

  1. een land;
  2. een groot volk;
  3. Abram zal gezegend worden;
  4. Abrams naam zal worden groot gemaakt;
  5. Abram zal tot zegen worden gesteld;
  6. Zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van hun houding t.o.v. van Abram en zijn nageslacht;
  7. in Abram zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden

Wat houdt dat dan voor ons in? Dat we veilig zullen wonen, nageslacht zullen krijgen, gezegend zullen zijn, onze naam groot zal worden gemaakt, dat mensen die ons zegenen, gezegend zullen zijn, maar hen die ons kwaad berokkenen moeten oppassen, dat we tot zegen voor anderen zullen zijn. Kort samengevat: dat we in alles gezegend zullen zijn (Gen.24:1

En de ultieme vervulling van deze belofte is, dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, vol zijn van de Kracht van God. Dan zijn we nog meer dan Abraham gezegend zelfs! Dus als het je tegenzit, claim je erfenis en proclameer het!

Gebed: Dank U wel, Vader God, dat ik erfgenaam ben van de zegen van Abraham, dat U in alles voor me zorgt en dat ik in alles gezegend zal zijn. Ik claim deze zegen voor mijn hele leven en ik dank U dat ik mede daardoor de Heilige Geest heb ontvangen!


Proclamatie: Ik ben een erfgenaam van de zegen van Abraham, vol van de Heilige Geest!


Luisteren: the Blessing Maasbach Worship
Alle muziek in deze serie is the beluisteren op Spotify, op de playlist WIBIC

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

17-02-2022