Aandachtig luisteren

Aandachtig luisteren

Door Arie de Paauw

‘En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.’
‭‭Deuteronomium‬ ‭28:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Deut. 28:1-14

Ook te beluisteren op SoundCloud

Als mijn moeder vroeger tegen me zei dat ik moest luisteren ging dat niet om het horen, maar om gehoorzamen. Doen wat ze zei. Luisteren heeft dus meer dan met je oren te maken, het is gewoon ge-hoor-zaamheid.

Vlak voordat de Israëlieten eindelijk het beloofde land in zullen trekken houdt Mozes ze de belangrijke les over zegen en vloek voor. Een les die niet alleen in het Oude Testament gold, maar ook vandaag nog steeds van kracht is. Als we doen wat God van ons vraagt ontvangen we Zijn zegen, doen we dat niet, dan komen we onder de vloek.

Dat heeft niets met genade te maken, je verliest er je redding niet door, maar wel met hoe je leven van alle dag eruitziet. Gehoorzaamheid aan Gods geboden is best een lastig iets, omdat we verkocht zijn onder de zonde, als we niet geloven, maar als we Jezus als onze Heer en Heiland hebben aangenomen, zijn we Zijn eigendom, gekocht en betaald. Zijn wil doen, Hem behagen, is dan geen last, maar een lust. En door de hulp van de Heilige Geest zijn we daartoe ook in staat!

Het zal ons zegen brengen als we doen wat Hij wil en tot en met vers 14 lees je dat het gewoon over alledaagse dingen gaat. Lees je verder, dan kom je over de vloek te lezen, wat er gebeurt als je het niet doet. Je zet dan een deur op voor de tegenstander, waardoor je hem feitelijk uitnodigt een puinhoop van je leven te maken…

Wanneer er dus dingen in je leven veranderen die negatief zijn, is het goed om, samen met de Heilige Geest, terug te gaan naar het moment waarop de situatie veranderde. Kom je er dan achter dat er zonde in je leven is gekomen, bekeer je er dan van, neem afstand, zet dingen, indien mogelijk, recht en vraag vergeving. Dan zal God weer komen met Zijn zegen. Aandachtig luisteren en doen wat Hij zegt brengt je onder de zegen, de boze heeft dan geen vat op jou, maar je kiest zelf!

Gebed: Dank U wel, Vader God voor Uw genade. Ik kies ervoor om te leven naar Uw wil, en als ik gefaald heb vraag ik Uw vergeving en aanvaard die ook. Dank U voor Uw Heilige Geest, Die mij helpt om te leven naar Uw wil. Ik geef mij over!

Proclamatie: Ik ben een aandachtige luisteraar en doener van het woord van God!

Luisteren: I surrender Hill Song Worship
Alle muziek in deze serie is the beluisteren op Spotify, op de playlist WIBIC

Deze opfrisser is onderdeel van de nieuwe serie ‘Wie ik ben in Christus’ #WIBIC

18-02-2022