Meer dan overwinnaar

Meer dan overwinnaars

Door Arie de Paauw

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’‭‭Romeinen‬ ‭8:37‬ ‭HSV‬‬

Lezen: ‭‭Romeinen‬ ‭8:31-39

Beluister deze Opfrisser ook eens op de Podbean podcast WIBIC

Sporters hebben maar één doel: bovenaan eindigen, met minder nemen ze geen genoegen. Om dat te bereiken ontzeggen ze zich van alles, trainen ze, zijn ze gefocust. We kunnen veel van hen leren!

Paulus heeft een aantal akelige dingen opgenoemd in vers 35: Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard’ En vers 36 zegt zelfs dat hij de hele dag gedood wordt en als een slachtschaap is. Daarna zou je dus een klaagzang verwachten, maar niets is minder waar. Want ondanks die tegenslagen, zegt hij, zijn we meer dan overwinnaars.

Ja, we zijn in oorlog met een gevaarlijke tegenstander, die alleen maar ons onheil op het oog heeft en ons wil stelen, slachten en vernietigen. Maar ook al wint hij soms een veldslag en lijkt het dat we het onderspit moeten delven, de oorlog kan hij niet winnen. Er is slechts één verliezer, satan himself! Want in dit alles, ondank dit alles, zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons heeft liefgehad!

Door de Drie-enige God Zelf zijn wij overwinnaars, want wij hebben hem, de duivel overwonnen door het bloed van het Lam, het woord van ons getuigenis en omdat we ons leven niet hebben liefgehad tot in de dood. (Openb. 12:11) en Hij, Die in ons is (de Heilige Geest) is sterker dan hij, die in de wereld is (de duivel) (1Joh.4:4)

Dus ook al lijkt het tegen te zitten, misschien zelfs dat het lijkt of je het onderspit delft, proclameer dan deze Bijbelse waarheid en hij zal wijken!
‭‭

Gebed: Dank U, Here Jezus, voor Uw offer aan het kruis, waar U satan de kop vermorzelde, waar hij verslagen werd, ontwapend en openlijk ten toon gesteld. Dank U dat wij, met U, meer dan overwinnaars zijn en dat de Heilige Geest, Met als zijn Dunamis power, in ons woont, zodat we ieder bolwerk omver kunnen blazen!


Proclamatie: Ik ben meer dan overwinnaar!


Luisteren: Wij zijn meer dan overwinnaars- Opwekking 479
Alle liederen uit deze serie zijn te beluisteren op de Spotify playlist: WIBIC

Deze Opfrisser is onderdeel van het binnenkort te verschijnen Bijbelleesplan van YouVersion

26-02-2022