Het Bloed van het Lam

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’‭‭Openbaring‬ ‭12:11‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Openbaring‬ ‭12:7-12

Beluister deze Opfrisserook eens op de Podbean podcast #WIBIC

Naast de zeven wapens uit Efeze 6, beter bekend als de wapenrusting van God, hebben we er nog drie, zoals uit deze tekst blijkt: het bloed van Jezus, het woord van ons getuigenis en je leven niet lief willen hebben tot in de dood

En het zijn krachtige wapens, aanvalswapens, waarmee we de satan kunnen overwinnen. Maar wat zijn ze dan precies en hoe zetten we ze in?

Allereerst het Bloed van het Lam. Dat wijst heen naar de dood aan het kruis van onze Here Jezus. Daar vloeide zijn bloed, voor onze reiniging van zonden en voor onze genezing. Daarmee kocht en betaalde Hij feitelijk ieder mens, verzoende Hij de wereld met God en rekende hen hun zonden niet toe! Daarom is iedere beschuldiging, die satan tegen ons inbrengt, krachteloos, want we zijn gerechtvaardigd door het Bloed. En er is kracht in het bloed van Lam. We kunnen ons en iedereen, die ons lief is, ermee bedekken, in ons gebed. Het werkt zoals kryptoniet werkt voor Superman, het maakt de duivel krachteloos!

En door het woord van ons getuigenis, kunnen we anderen bereiken met het evangelie. Daarom moeten we altijd bereid zijn om rekenschap af te leggen van de hoop, die in ons is. Ons getuigenis is hoe we waren voordat we Jezus aannamen, hoe Hij in ons leven kwam en hoe ons dat leven heeft veranderd. Dat kan mensen maken dat ze dat ook willen. Het kan ook het getuigenis zijn van iets bijzonders dat je met God het meegemaakt, hoe Hij op een bovennatuurlijke manier in je leven heeft ingegrepen. 

Je leven niet lief hebben tot in de dood is die opofferingsgezindheid tonen, die Jezus ook had. Dat je blijft getuigen, ook al staan ze met een kromzwaard klaar om je hoofd er af te hakken. Denk aan Mat16:25 ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.’ ‭‭ Want als we daartoe bereid zijn kan de vijand ons nooit meer intimideren en zijn we niet bang voor welke dreiging dan ook!

Met deze wapens en die uit Efeze 6, zijn we tot de tanden toe gewapend om de strijd aan te gaan en te overwinnen!‬‬

Gebed: Dank U, Heer, dat we niet ongewapend in de strijd hoeven te staan, maar dat we ontzettend goed bewapend zijn. Met deze wapens kunnen we de vijand aan, onder leiding van onze Opperbevelhebber, de Heilige Geest. Want als we naar Hem luisteren, komt het goed!


Proclamatie: Ik heb de duivel overwonnen door het bloed van het Lam, het woord van mijn getuigenis en omdat ik mijn leven niet liefheb tot in de dood!


Luisteren: Power in the blood – Andrae Crouch
Alle liederen uit deze serie zijn te beluisteren op de Spotify playlist: WIBIC

Deze Opfrisser is onderdeel van het binnenkort te verschijnen Bijbelleesplan van YouVersion

28-02-2022