Denken Vernieuwen

Denken vernieuwen

Door Arie de Paauw

‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Romeinen‬ ‭12:2‬ ‭NBG51‬‬

Lezen: Romeinen‬ ‭12:1-8

Beluister deze Opfrisser ook eens op de Podbean podcast #WIBIC

Ik had vroeger een vriend die uit de Hervormde kerk kwam. Vaak, als we het over de kerk hadden haalde hij deze tekst aan: wordt hervormd, als grapje natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een opdracht!

Hervormd worden, nieuw gemaakt in je denken. En dat dan weer anders dan de wereld dat doet. Dan moeten we eerst eens kijken wat de wereld doet en hoe wij dat dan anders zouden moeten doen. Bij de minste problemen, maar zeker bij ernstige crises geven ze God de schuld van van alles en nog wat. Dood, ziekte, ellende, pandemie, oorlog en noem maar op. En helaas betrap ik ook veel gelovigen hierop. Waarom doet God mij dit aan? Toen ik ook ooit in zo’n fase was liet God mij de teksten uit Job zien, waarin Hij vraagt waar je was toen Hij de wereld maakte, alles uit het niets schiep. Dan word je stil. Wie zijn wij om God ter verantwoording te willen roepen? 

Maar deze tekst leert ons nog wat anders. Het vraagt ons om God te beproeven wat Zijn wil voor je is: Het goede, het welgevallige en het volkomene,het perfecte. Dat komt zo mooi uit in de NBG51 vertaling, de reden dat ik die gebruik vandaag. Dat is Gods wil voor jou. Al het andere is afkomstig uit het rijk der duisternis! En moet dus navenant behandeld worden. Zodra we dingen, die ons overkomen, aan de verkeerde bron toeschrijven zijn we mijlenver van de oplossing verwijderd.

Petrus leert ons in Hand. 10:38 dat Jezus alle mensen genas, die door de duivel overweldigd waren. Dus komt ziekte van God, nee! Anders had Jezus wel een mega probleem gehad toen Hij terugkeerde in de hemel, als Hij alle mensen, die God ziek had gemaakt, genas. Nee Hij zei tegen Philippus: als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus het is ook niet Gods wil dat je ziek bent.

Ons denken vernieuwen heeft dus met dit soort dingen te maken. Heb je een probleem, richt je tot de veroorzaker ervan, roep hem ter verantwoording. En mocht je er zelf debet aan zijn, bekeer je dan en ontvang Zijn genade. Maar vernieuw je denken, tot eer van God!

Gebed: Wat een openbaring Heer, dat al het goede, het welgevallige en het perfecte van U afkomt. Al het andere stuur ik terug naar de afzender en ik ontvang Uw genade en liefde.

Proclamatie: Ik kies ervoor om opnieuw gevormd te worden door de vernieuwing van mijn denken


Luisteren: Levende Offers - Opwekking 648 Alle liederen uit deze serie zijn te beluisteren op de Spotify playlist: WIBIC

Deze Opfrisser is onderdeel van het binnenkort te verschijnen Bijbelleesplan van YouVersion

07-03-2022