Gods medewerker

Gods medearbeider

Door Arie de Paauw

Want Gods medearbeiders zijn wíj. 1 Korinthe‬ ‭3:9‬a HSV‬‬

Lezen: 1Korinthe‬ ‭3:1-9

Beluister deze Opfrisser ook eens op de Podbean podcast #WIBIC

Reinhard Bonnke zei eens: "De mens heeft God nodig, maar God heeft de mens nodig. Als die twee samenkomen voor Gods doeleinden, wordt alles mogelijk. *) Dat klinkt nogal opschepperig, ware het niet niet dat deze man, die een visie had van een in Jezus bloed gewassen Afrika, miljoenen bij Jezus heeft gebracht. Geloof in een machtige God was de sleutel die hem zover bracht. 

De tekst van vandaag laat zien dat het waar is. We zijn Gods medearbeiders, Zijn medewerkers. Bij Zijn laatste woorden gebruikte Jezus het woordje ‘Ga’ en sprak Hij het Zendingsbevel uit. Dat is actie. Een treffend voorbeeld vinden we in Hand. 10, je moet dat maar eens nalezen. Cornelius is een belangrijke legeroverste, op zoek naar God. Die beloont dat door een engel naar hem toe te sturen. Die engel leidt hem niet tot Jezus, maar hij krijgt de opdracht om mensen op pad te sturen om Petrus te gaan halen. Die heeft op dat moment tot drie keer toe een visioen, dat met dat laken waar reine en onreine dieren in zitten met de opdracht: ‘slacht en eet’ om hem voor te bereiden dat hij bij een heiden naar binnen moet. Dan spreekt de Heilige Geest tot hem dat hij met die mannen mee moet en preekt voor het huis van Cornelius, waarbij iedereen tot geloof komt, de Heilige Geest ontvangt en dus gedoopt wordt. Zou het niet veel makkelijker zijn geweest om dat die engel te laten doen? Nee, God heeft besloten ons mensen te gebruiken voor de demonstratie en bouw van Zijn Koninkrijk

Veel Moslims krijgen dromen waarin iemand in het wit verschijnt, die zegt dat Hij Jezus is. Ze krijgen de opdracht om, vaak naar specifieke, mensen te gaan om hen de weg tot Jezus uit te leggen 

God zoekt mensen met wie Hij kan samenwerken, Hij zoekt ons! Je hoeft niet bekwaam te zijn, alleen bereid en beschikbaar. Wil je dat? Bid dan dagelijks dit gebed, je zult versteld staan wat er gaat gebeuren!

Gebed: Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en kom over mij. Brengen vandaag mensen op mijn pad, aan wie ik het evangelie kan vertellen in woorden, werken en wonderen. Opdat ze U gaan leren kennen!

Proclamatie: Ik ben Gods medearbeider!


Luisteren: Wat een wonder dat ik meewerken mag - Schrijvers voor gerechtigheid Alle liederen uit deze serie zijn te beluisteren op de Spotify playlist: WIBIC

Deze Opfrisser is onderdeel van het binnenkort te verschijnen Bijbelleesplan van YouVersion

*) Fragment uit Het Wonderbaarlijke Ontsluiten: Door Geloof & Gebed Daniel Kolenda, vertaald met deepl.com
Er zijn mogelijk auteursrechten op dit materiaal van toepassing.

08-03-2022