Navolgers van God

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,’ Efeze‬ ‭5:1‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Efeze 5:1-21

Beluister deze Opfrisser ook eens op de Podbean podcast #WIBIC. Klik op het woordje Opfrisser en je hoort het

Wat is het toch leuk wanneer kinderen op hun ouders lijken! Sommige trekjes zijn zo duidelijke herkenbaar. En dan heb ik het niet eens over het uiterlijk, nee, ook in karakter en het doen en laten kunnen kinderen soms als twee druppels water lijken op een van de ouders

Dat is nu precies wat Paulus hier bedoelt in deze tekst: Wees navolgers van God, als geliefde kinderen. Wij mogen op God (gaan) lijken! Ja, dat is een proces en dat begint op het moment dat je Jezus binnenlaat in je hart! Dan komt de Heilige Geest in je wonen en gaat Hij je langzaam, maar zeker, op Vader God en Zijn Zoon, Jezus, doen lijken

Daarom moet op de een of andere manier de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Galaten‬ ‭5:22‬ ‭HSV‬‬, zichtbaar worden in je leven. Dat heeft dus te maken met karakter.

Om op Jezus te lijken in de daden die Hij deed, heb je de vervulling met de Heilige Geest nodig. Dan komen de negen gaven in je vrij, zoals we die vinden in 1Kor.12: 8-11 ‘Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.’

Dat is allemaal voor ons beschikbaar, wat geweldig he? Ik wil iedere dag meer en meer op de Vader en de Zoon gaan lijken, door de Heilige Geest, zodat mensen kunnen zeggen: wat lijk je op je Vader en je Broer! En dat kan alleen door me open te stellen voor de Heilige Geest

Gebed: Wat geweldig dat U dat allemaal voor mij beschikbaar hebt gemaakt door Uw offer aan het kruis. Ik stel mij open om iedere dag onder de leiding en de invloed van Uw Geest te zijn, opdat ik meer en meer op U ga lijken!

Proclamatie: Ik ben een navolger van God, als Zijn geliefde kind


Luistertip: Ik aanbid U – Opwekking 481. Alle liederen uit deze serie zijn te beluisteren op de Spotify playlist: WIBIC

Deze Opfrisser is onderdeel van het binnenkort te verschijnen Bijbelleesplan van YouVersion

12-03-2022