De Grote Opdracht

De Grote Opdracht

Door Arie de Paauw

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.’
Mattheüs‬ ‭28:19‬ ‭HTB‬‬

Lezen: Mattheüs‬ ‭28:16-20

Ook te beluisteren op Podbean: De Grote Opdracht

Het was me wat, Jezus, Die de hemel binnenkwam bij Zijn hemelvaart. Stel je eens voor de engelen vormden een erehaag en ze zongen: Jezus Overwinnaar. Gabriel stond voorop, wachtend tot hij uitgezonden zou worden om de Blijde Boodschap, het Evangelie van genade, aan de mensen te vertellen, opdat ze gered zouden worden. Maar toen hij, de boodschapper van God, vroeg wanneer hij mocht gaan, schudde Jezus Zijn hoofd. ‘Nee, jij niet’ ‘Wie dan wel’, vroeg hij teleurgesteld. En Jezus keek naar beneden, waar die twaalf mannen nog met hun hoofd omhoog stonden, beteuterd te kijken naar de plaats waar Jezus was opgenomen. ‘Zij?’, zei Gabriel verwonderd en verbaasd. ‘Ja, zij! Ik heb ze zojuist die opdracht gegeven om de hele wereld te bereiken’

Natuurlijk is dit fantasie, maar het feit blijft, dat wij, als we een discipel zijn van Jezus, deel hebben aan die Grote Opdracht. En die opdracht luidt om in actie, in beweging te komen. Omdat iedere ontmoeting die wij vandaag, of wanneer dan ook, met mensen zullen hebben, hun eindbestemming kan veranderen.

‘Maar dat is niets voor mij’, hoor ik mensen al zeggen, daar ben ik niet voor geroepen. Ik heb de gaven vanevangelisatie niet’ Klopt, die heeft niemand, want die bestaat niet. We zijn geroepen om een getuige te zijn. Om de mond te laten overstromen waar het hart vol van is en we zijn bekwaam geworden door de Heilige Geest. Daarom gaan we de komende tijd nadenken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. Juist als je daarvoor niet voor geroepen bent. Volg het en deel het met anderen. Want het kan van (eeuwig) levensbelang zijn. Maak jij het verschil?

Gebed: Vader God, hier ben ik. U geeft me de Opdracht Here Jezus om mensen tot Uw discipelen te maken, Here Jezus. Maar dat kan ik niet. Dank U wel, dat U mij er bij gaat helpen, in Jezus naam!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een nieuwe serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

14-03-2022