Het verlorene zoeken

Het verlorene zoeken

Door Arie de Paauw

Ik, de Mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.’’ Lucas‬ ‭19:10‬ ‭HTB‬‬

Lezen: Lukas 19:1-10

Ook te beluisteren op Podbean: Het verlorene zoeken

Vandaag openbaart Jezus Zijn missie, de reden waarom Hij op aarde kwam: Om het verlorene te zoeken en het te redden. En als wij Jezus volgen, zoals we gisteren zagen, zou dat dus ook onze missie moeten zijn

De tekst komt uit het verhaal van Zacheus, de tollenaar. Hij had gehoord dat Jezus door Jericho kwam. De publiciteit had gewerkt. Maar hij had twee problemen: Hij schaamde zich voor de mensen, die hij jarenlang had uitgebuit en met de bezetter samengewerkt. Zijn tweede probleem was dat hij klein van stuk was. En er stond een flinke mensenmassa, zo kon hij Jezus niet zien! Maar hij was ook vindingrijk. Hij klom in een boom.

Niet zomaar een boom, nee een moerbijvijgenboom. Dat was een vijgenboom met bladeren die op een moerbei leken. Zoals je op het plaatje kunt zien met een dikke bladeren jas aan. Hij kon zich daar dus goed in verstoppen.

Maar niet voor Jezus, want die zag hem. Op een bovennatuurlijke manier werd Hem dat geopenbaard. En dan komt er zo’n mooi moment waar we zoveel van kunnen leren. Jezus veroordeelt hem totaal niet! Zodra wij mensen gaan veroordelen sluiten we hen uit om het evangelie te ontvangen. Geen woord van verwijt. Alleen maar dat Hij in zijn huis wil zijn. Terwijl we van te voren hoorden dat Hij op weg was om Jericho te verlaten.

We noemen dat een goddelijke afspraak. Zien we ook vaak als we op straat bezig zijn. Dat mensen op plaatsten zijn, waar ze helmaal niet moesten zijn, maar er naar toe geleid werden. Ze waren er ‘toevallig’ Wel toeval is God incognito!

Maar wanneer Jezus in het huis is van Zacheus gebeurt er iets bijzonders. Hij wordt blijkbaar overtuigd, door de Heilige Geest, dat zijn levensstijl niet op orde is en hij wil het in orde maken. Maar eerst had hij dus Jezus in zijn huis, in zijn hart en als dat gebeurt volgt de transformatie, komt de verandering.

Uiteraard hebben de religieuzen daar weer moeite mee. Hoe kan het dat Hij bij zondaars en tollenaars in huis is? En dan zegt Jezus onze dagtekst: Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. Hij was dus op zoek naar Zacheus, moest daar gewoon zijn, het was gepland

Nog even over het woordje redding, dat is in het Grieks: sozo, en dat betekent na redden, behouden, ook genezen, bevrijden. 

Laat dus vandaag ook onze missie zijn, als we volgeling van Jezus, om het verlorene te zoeken, erop gespitst te zijn en ze tot Jezus te brengen. Dan volgen we Hem pas echt!

Gebed: Heilige Geest van God, ik bid dat U vandaag mijn geestelijke ogen opent en mensen op mijn pad brengt met wie ik het evangelie kan delen, in Woord en daad. Opdat zij niet verloren gaan

Deze Opfrisser maakt deel uit van een nieuwe serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

16-03-2022