Kracht, liefde en bezonnenheid

Kracht, liefde, bezonnenheid

Door Arie de Paauw

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid. Wees nooit bang om anderen over onze Heer te vertellen of ervoor uit te komen dat je mijn vriend bent. 2Tomotheus 1:7-8

Lezen: 2 Timotheüs 1:3-10

Ook te beluisteren op Podbean: Kracht, liefde, bezonnenheid 

Een van de wapens, waarmee satan ons lam wil leggen, zodat er we er niet op uitgaan om het evangelie aan de mensen te brengen, is angst. Hij is een geweldige intimidator en praat ons dat aan. Wat zullen de mensen wel niet van je zeggen? Je staat glad voor gek? En je hart klopt in je keel en versnelt, je bloeddruk stijgt, want stel je eens voor!

Paulus schrijft aan de nog jonge Timotheus, dat hij nergens bang voor hoeft te zijn, niet omdat hij zo’n goed redenaar is, of zo wijs en intelligent zou zijn. Nee, omdat hij vervuld is met de Heilige Geest en er gaven in hem vrij gezet zijn om zijn taak te vervullen (vers 6). Die gaven moeten wel worden ontwikkelt en dat doe je door ze te gebruiken. Van de week was ik bij de Fysiotherapeut en ze zei een zin over spieren, die je ook meteen in het geestelijke kunt toepassen: ‘If you don’t use it, you’ll loose it’ (Wat je niet gebruikt raak je kwijt) Het was voor mij een Rhema woord van God! Dus ga ermee aan de slag en ontwikkel ze!

Dus als we de Heilige Geest hebben ontvangen, is dat er niet zo maar eentje: nee, de Geest van Kracht, Liefde en Bezonnenheid. Kracht is weer het woordje Dunamis, die explosieve kracht van de Heilige Geest, Liefde is datgene wat ons dringt, wat we pas nog behandelden en bezonnenheid kan ook vertaald worden met zelfbeheersing. Dat je niet als een olifant in een porseleinkast tekeer gaat en meer schade aanricht dan dat je goeddoet, zelfs misschien in je enthousiasme

Dus wanneer de angst je aangrijpt als je eens iemand wilt aanspreken of op het moment dat jij je getuigenis wilt geven en je hart tekeer gaat, leg die angst dan het zwijgen op en nodig de Heilige Geest uit om je te leiden. Angst is een slechte raadgever, zegt het spreekwoord en als we daarnaar luisteren komt er nooit iemand tot geloof, maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest, gedreven worden door liefde en bewogenheid en ons zelf beheersen, dan zul je versteld staan wie je allemaal kunt bereiken met de liefde van Jezus. En dat willen we toch allemaal? Want niemand mag sterven zonder Jezus! 

Bid daarom het volgende gebed hardop en met je hart mee en doe het vaker:

Gebed: 

Vader God, in de naam van Jezus, vraag ik met alles wat ik kan om vrijmoedigheid om Uw Woord te spreken. Verbrand alles wat van mij is dat niet van U.
Geef me een passie voor het verlorene, een honger naar de dingen van God, en een heilige vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus te prediken. U hebt mij niet een geest van verlegenheid of angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kies ervoor om iedere dag te wandelen in die kracht, die liefde en die bezonnenheid. Ik beveel iedere macht van angst nu te wijken van mij, in de Naam van Jezus.
Ik wil mij focussen op de dingen die boven zijn. Moge de dingen van de hemel meer waar voor mij worden dan de dingen van deze wereld.
Herschik mijn prioriteiten. Vader God, wat belangrijk is voor U, laat het belangrijk zijn voor mij.
Ik zal gaan waar U wilt dat ik ga. Ik zal doen wat U wilt dat ik doe. Ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg. Ik kies ervoor Uw wil te doen en Uw weg in mijn leven te gaan. Door de genade van God, laat mijn leven een Maximum Impact hebben voor het koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Deze Opfrisser maakt deel uit van een nieuwe serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn


 
19-03-2022