Niemand verloren

Niemand verloren

Door Arie de Paauw

Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 2Petrus3:9 HTB

Lezen: 2 Petrus 3:1-10 HTB

Ook te beluisteren op Podbean: Niemand verloren

Wanneer er weer eens iets ergs gebeurt, rampen, pandemie, oorlog, hoor je meteen veel mensen spreken dat de eindtijd is aangebroken en dat Jezus toch maar snel terug moet komen. Hij is tenslotte al bijna 2000 jaar onderweg en wat duurt het… Komt Hij eigenlijk nog wel?

Dat dachten de mensen, in de tijd dat Petrus deze brief schreef, ook al. Ze dachten dat Hij talmde, treuzelde, maar, zegt Petrus, dat is niet zo. Hij kan het niet hebben dat er nog zovelen verloren zullen gaan, die Jezus nog niet hebben aangenomen als hun Heiland en Verlosser. En daarom geeft Hij ons eigenlijk nog tijd om die grote eindtijd oogst binnen te halen!

In Mat.24:14 lezen we dat eerst het Evangelie van het Koninkrijk aan de hele wereld moet worden verkondigd en dat dan pas het einde zal zijn. Dus hoe langer we wachten, hoe langer het duurt! De Grote Opdracht, waar de deze serie mee starten, luidt om alle volken tot discipelen te maken, dus niet één uitgezonderd!

Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. En wij hebben daar een taak in! Weet, dat als je bidt voor redding van iemand, dat je bidt naar Zijn wil en dat het verhoord gaat worden. Weet dat als je er op uitgaat om mensen bij Jezus te brengen dat het gaat gebeuren, want je bent in Zijn wil!

Wil je dat Jezus snel terugkomt? Ga er dan op uit om de wereld te bereiken, Hij treuzelt niet, maar wij…?

Gebed: Wat een oneindige liefde hebt U toch voor de mensheid, dat U niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat. Uw offer, Here Jezus, is daar groot genoeg voor! Help mij om me in te zetten om die grote eindtijd oogst binnen te halen, 1 voor 1, en daarmee roep ik: Kom, Here Jezus, kom!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

20-03-2022