Zieken genezen

Zieken genezen

Door Arie de Paauw

Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. Mat.10:8

Lezen: Mattheüs 10:1-15 

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Zieken genezen

De discipelen worden op stage gezonden met een geweldige opdracht; Genees de zieken, wek doden op, maak melaatsen weer rein, drijf demonen uit. Ze hebben het Jezus zien doen, nu mogen ze het zelf. En het staat in het kader van evangelisatie, want de zin ervoor luidt dat ze de mensen moeten oproepen zich te bekeren, omdat het Koninkrijk van de hemel nabij is!

Wonderen en tekenen horen bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Een wonder zegt meer dan 1000 woorden! Wanneer er in de Bijbel gesproken wordt over heil of redding wordt daar meestal het woordje sozo gebruikt en dat betekent daarnaast ook genezing, bevrijding, voorspoed, zegen, alles wat Jezus voor ons vrij zette en omwisselde aan het kruis

Maar hoe kunnen we dat, want er staat niet dat we voor de zieken moeten bidden, maar dat we ze moeten genezen! Dan moeten we terug naar vers 1, waar staat dat Hij hun macht, autoriteit, gaf over iedere ziekte en iedere kwaal. En als Hij dat aan de discipelen gaf vóór de doop in de Heilige Geest, dan hebben wij dat zeker, als we ook daarmee vervuld zijn. Alleen moet ook dat geactiveerd worden! (Zie gisteren)

Ik wil de gelovigen niet te eten geven, die nog nooit een zieke hebben genezen, ondanks de opdracht. ‘Dat was voor toen’ zeggen ze dan. Maar we gaan aan het eind van deze cyclus zien dat het ook nog voor nu geldt. ‘Ja, maar als er niets gebeurt?’ Als je niet genoeg geloof hebt, kan je in ieder geval gehoorzaam zijn, want ook dit is een opdracht. En ja, het is spannend en inderdaad er gebeurt niet altijd iets. Maar wanneer je voor iemand bidt zegen je die persoon en de mensen voelen de liefde van God!

Ik wil je wel een garantie geven, als je het nooit gaat doen, zul je het ook nooit zien gebeuren. Gebruik je autoriteit, die je hebt in Christus (zie het leesplan Wie Ik Ben In Christus hierover) Besef dat je met Christus bent opgestaan en met Hem in de hemelse gewesten zit. Als je van boven af kijkt is ieder reusachtig probleem of ernstige ziekte maar een speldenknop! En maak je gedachten krijgsgevangen en leg die het zwijgen op als ze twijfel voortbrengen en geen geloof. En laat jouw handen de handen van Jezus zijn. Wees beschikbaar en vrijmoedig! En je zult versteld staan wat God, door jou heen, kan doen! En dan zul je net als de discipelen zeggen, toen die terugkwamen: ‘Het werkt ook as wij het doen!’

Gebed: Waauw, wat een geweldige opdracht, die U ons hebt gegeven, Here Jezus. En hoewel ik het moeilijk vind wil ik het wel gaan doen, in Uw kracht, Heilige Geest, tot eer van de Vader. Opdat Uw koninkrijk, door mij heen, zichtbaar wordt en mensen U gaan leren kennen

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

23-03-2022