De velden zijn wit

DE VELDEN ZIJN WIT

Rate This

 

 

Zegt men niet dat er pas vier maanden na de zaaitijd geoogst kan worden? Maar kijk eens rond! Overal liggen de velden rijp om te oogsten. Joh. 4:35 HTB

Lezen: Johannes 4:31-38 HTB

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: De velden zijn wit

Heel vaak wordt evangeliseren zaaien genoemd. Het Woord is het zaad wat gezaaid wordt en zal moeten opkomen om geoogst te worden. Den aan de gelijkenis van de zaaier. Maar heel vaak blijft het daarbij en daar gaat het vergelijken met het boerenleven mank. Want er is geen boer die zijn oogst verloren zal doen gaan als die rijp is!

We bevinden ons in het slot van het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Ze is tot geloof gekomen en is het haar hele dorp gaan vertellen. In no time is dat dorp ook bekeerd en zijn ze nu onderweg naar Jezus. Opwekking! Op dat moment komen de discipelen terug. Ze hebben eindelijk de lunch klaar. Niet geringschattend bedoeld, waar haal je, in het Midden Oosten, op het midden van de dag nog iets te eten? En dan zegt Jezus dat Hij al gegeten heeft, ze snappen er helemaal niets meer van! Maar Jezus zegt: ‘het doen van de wil van Mijn hemelse Vader is eten en drinken voor mij’ En dan komt onze tekst van vandaag

Hij spreekt eigenlijk weer een gelijkenis.: ‘zeggen jullie niet dat er vier maanden zitten tussen zaaien en oogsten?’Kijk’ , daarmee doelend op de mensen uit Sichar, die aan kwamen lopen: ‘de velden zijn wit, m.a.w. de Oogst is rijp!’ 

Als dat toen zo was, hoeveel te meer vandaag de dag! Overal hoor je getuigenissen dat er mensen tot geloof komen. En niet alleen in het buitenland, ook in ons land is dat zo! De tijd van alleen maar zaaien is voorbij. Het is nu al zover dat vaak de maaier de zaaier inhaalt, wat Jezus hier bedoelt 

Is zaaien verkeerd? Als het daar bij blijft wel. Die oogst moet naar binnen, anders staat ze te verrotten op het land! Dus de mouwen opstropen, er is werk aan de winkel! ook wij moeten beseffen dat hè binnenhalen van de oogst, de wil van de hemelse Vader is!

Gebed: Dank U, Heer, dat U ons de ogen opent en laat zien dat de velden wit zijn, dat de oogst rijp is en er dus actie genomen moet worden om de oogst niet verloren te laten gaan. Ik stel me beschikbaar om dat te doen, opdat er niemand verloren gaat!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

24-03-2022