Kom in actie!

Kom in actie!

Door Arie de Paauw

Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen Markus 16:15

Lezen: Markus 16:15-18, 20 HSV

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Kom in actie!

Vandaag is het de laatste in het leesplan over de Grote Opdracht. We begonnen met Mat.28:19 en eindigen nu met de Markus versie. Maar beiden beginnen met GA! Want onze God is een God van Actie! Kom in beweging, ga er op uit en predik het evangelie!

Stil zitten is er niet bij. Het woord wat hier voor prediken is gebruikt is eigenlijk hetzelfde als voor heraut. Een heraut moest de boodschap van de Koning vertellen aan de mensen, het proclameren en demonstreren. En dan trok hij het hele land door. Dus Actie!

En als gevolg daarvan worden wij, de gelovigen herkenbaar aan de tekenen, die ons volgen. Demonen worden uitgedreven, zieken genezen, in nieuwe tongen gesproken. Want het Koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht en God bevestigt het Woord met tekenen en wonderen (vers 18)

Zo mogen wij er vandaag op uit gaan, in die kracht van de Heilige Geest, om de oogst binnen te halen. Ik hoop dat je de afgelopen dagen geënthousiasmeerd geworden bent, in vuur en vlam gezet voor Jezus. Om die levens veranderende boodschap brengen in jouw leefomgeving. Opdat niemand verloren gaat, want niemand mag sterven zonder Jezus.

De komende dagen gaan we kijken wat je daarvoor nodig hebt en naar de manier waarop de boodschap moet klinken

Gebed: Wat een geweldige opdracht hebt U ons gegeven en wat een verantwoordelijkheid. Maar ik wil eer voor gaan, in Uw kracht. Hier ben ik, Heer, zend mij!

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om je een levende en sprankelende getuige van Jezus te laten zijn

27-03-2022