Kracht

Kracht

Door Arie de Paauw

Terwijl ze zo baden, beefde het huis waar ze waren. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest. En vol geloof en zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen. Handelingen 4:31 BB

Lezen: HANDELINGEN 4:23-31 BB

Ook te beluisteren op Podbean Podcast: Kracht

We gaan de komende dagen eens kijken wat er voor nodig is om een effectieve evangelist te zijn, of iemand die anderen bij Jezus brengt. Want niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan wel iemand tot Jezus leiden. Het eerste wat nodig is voor iedere gelovige, maar zeker als je wilt dat mensen hun leven aan Jezus geven, is kracht

En dan hebben we het niet over spierballen, maar over de kracht van de Heilige Geest. Want we kunnen tenslotte niet zonder. Jezus gebood Zijn discipelen Jeruzalem niet te verlaten, voordat zij bekrachtigd werden met de Heilige Geest, de belofte van de Vader. En onze dagtekst komt uit het verhaal dat de apostelen gevangen genomen waren nadat ze gepredikt hadden toen de verlamde man bij de Schone Poort was genezen. Ze worden onder zware bedreigingen vrij gelaten en het eerste wat ze gaan doen is bidden om nog meer kracht en nog meer vrijmoedigheid. En dat terwijl er net 5000 mensen tot geloof gekomen waren!

En dan wordt de kracht merkbaar, als ze zo gaan bidden wordt de plaats waar ze zijn bewogen, het gebouw staat te schudden! En weer werden ze vervuld! Je zou kunnen zeggen dat de doop in de Geest eenmalig is, maar dat je regelmatig een nieuwe vulling nodig hebt. Als ik met een team de straat opga, bidden we altijd voor een nieuw vulling en de resultaten zijn er dan ook naar!

Dat zien we ook hier: vol geloof en zonder vrees vertelden ze het woord van God aan de mensen. En dat is wat we nodig hebben: vol geloof, het geloof van God, zonder angst, want we hebben de Geest van Kracht, Liefde en Bezonnenheid en andere vertalingen noemen dat vrijmoedigheid, dus zonder belemmering

Het mooie is weer dat je dat niet bij jezelf hoeft op te pompen of ergens vandaan te halen, het is beschikbaar, voor iedereen, die vol is van de kracht van de Heilige Geest!

Gebed: Here Jezus, ik houd van U, U alleen wil ik dienen. Ik vraag U mij te vullen met Uw Heilige Geest en met vuur. Geef mij kracht, inzicht en vrijmoedigheid opdat ik in staat zal zijn het evangelie te brengen aan de mensen, opdat zij U gaan leren kennen. Ik ontvang het in geloof, in Jezus Naam, amen.

Deze Opfrisser maakt deel uit van een serie die erop gericht is om de eigenschappen van een evangelist te belichten

28-03-2022